Začalo hodnocení v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018

Desetičlenná komise v čele se starostou Kozojídek Otakarem Březinou začala navštěvovat obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2018. Do soutěže se letos na jižní Moravě přihlásilo celkem 25 obcí (v celé ČR 228).

Tato soutěž, která propaguje venkov s jeho tradicemi a způsobem života, jejímž cílem je upozornit na význam venkova a podpořit občany k účasti na rozvoji svého domova. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Ocenění obcí:

Hlavní ceny – tzv. stuhy:
• Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
• Modrá stuha za společenský život
• Bílá stuha za činnost mládeže
• Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
• Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
 

Diplomy:
• Za moderní knihovnické a informační služby
• Za vzorné vedené kroniky
• Za rozvíjení lidových tradic
• Za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena)
• Za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
 

Nepovinná kategorie:
• Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova
Nepovinná kategorie v JMK: Jihomoravský krajáč – soutěž o tradiční typický místní pokrm
Mimo uvedené ceny komise může udělit i mimořádná ocenění či čestná uznání.

Loni zvítězila v Jihomoravském kraji obec Křtiny z okresu Blansko, která se zároveň umístila v celostátním hodnocení knihoven na 1. místě. V předchozím roce 2016 vyhrála krajské kolo obec Kozojídky z Hodonínska, která se v celostátním kole umístila na 3.příčce.

Jihomoravský kraj má letos v rozpočtu 1,5 mil. Kč, ze kterých bude hradit finanční dary oceněným obcím a organizační záležitosti spojené s krajským kolem - dopravu krajské komise, grafiku a tisk brožury s nákladem 2 500 kusů, věcné dary a diplomy. Hodnocení obcí probíhá od neděle 3.6. do pátku 8.6. se zveřejněním výsledků na tiskové konferenci v Kozojídkách na obecním úřadě v pátek 8.6. v 16:00.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je v současnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spolupracující organizace patří Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR. Další informace najdete na www.vesniceroku.cz .

Přehled přihlášených obcí je ZDE (xlsx, 21 kB)