Přírodní parky Jihomoravského kraje

Přírodní parky (PřP) Jihomoravského kraje jsou jedinečným turistickým a rekreačním zázemím jeho obyvatel. Jejich území zahrnuje krajinářsky nejcennější celky dosud ještě nepostižené neúnosnými stavebními nebo jinými lidskými aktivitami a současně zvláště nechráněné jiným způsobem. Jsou vyhlašovány krajskými úřady na základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, často vznikly převodem z dosavadních klidových oblastí. Najdeme v nich řadu významných přírodních lokalit, zvláště chráněných území a významných krajinných prvků s unikátními lesními, teplomilnými nebo mokřadními společenstvy a mnoha chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů. Veškeré činnosti na území přírodních parků podléhají omezením v zájmu ochrany a zachování jejich přírodních a estetických hodnot.

Na území Jihomoravského kraje je vyhlášeno 20 přírodních parků, což je druhý nejvyšší počet ze všech krajů Česka. Tři z nich přesahují krajskou hranici do sousedního kraje Vysočina. Přírodní parky pokrývají celkem asi osminu rozlohy Jihomoravského kraje a zahrnují pestrou škálu krajinných typů od lužních niv a lesů přes teplomilné lesy pahorkatin a romantické lesnaté kaňony až po nejvyšší polohy kraje na předhůří Českomoravské vrchoviny. Na níže odkázané mapové aplikaci naleznete nejen polohu a rozsah jednotlivých PřP, ale také jejich stručný popis a odkazy na informační brožury o nich.

K vytvoření aplikace byly použity materiály z publikace Jihomoravského kraje Přírodní parky Jihomoravského kraje.