Zahájení projektu iWaterMap programu Interreg Europe

Dne 29. května 2018 byl v Bruselu zahájen prvním setkáním partnerů projekt iWaterMap, do kterého je zapojen Jihomoravský kraj ve spolupráci s clusterem CREA Hydro&Energy.

Pod vedením Evropského centra excelence pro udržitelné vodní technologie Wetsus z Nizozemska se bude 9 partnerů a 7 regionů - často ohrožených nedostatkem vody nebo plýtváním podobně jako Jihomoravský kraj - snažit zvýšit kritickou masu inovačního ekosystému v sektoru vodních technologií. Cílem a nástroji projektu je zmapovat situaci v zapojených regionech, učit se navzájem a z nejlepší praxe a vytvořit akční plány pro změnu lokálních inovačních politik a ekosystémů. Jako projekt programu Interreg Europe bude rozvíjet meziregionální spolupráci vedoucí k řešení společenských výzev spojených například s nedostatkem vody, využíváním vody v průmyslu, získávání dalších zdrojů z odpadních vod a dalších dle potřeb a priorit zapojených subjektů a regionů.

Den poté ve středu 30. května se pak partneři projektu účastnili konference o vodních technologiích a cirkulární ekonomice ve Výboru regionů, spolupořádané sítí vědecko-výzkumných regionů ERRIN, kde představil zapojení Jihomoravského kraje do projektu také předseda Výboru pro meziregionální spolupráci dr. Kubásek. Mimo jiné byly, kromě projektu iWaterMap a nutnosti propojení výzkumu, průmyslu a tvůrců politik, prezentovány i příklady inovativních řešení a technologií vyvíjených start-upy z Nizozemska, Norska nebo USA. Pracovníci Evropské komise zase přiblížili současný stav a diskuze k víceletému finančnímu plánu EU (MFF 2021-27) a programu Horizon Europe.
foto JMKfoto JMKfoto JMK

.