Jednání ve Šlapanicích dominovala dopravní témata

Dopravní témata dominovala středeční (30. května 2018) pracovní návštěvě hejtmana Bohumila Šimka ve Šlapanicích. S představiteli města v čele se starostkou Michaelou Trněnou hejtman jednal nejen o potřebných dopravních stavbách v okolí města, ale také o opravách zdejších komunikací nebo o veřejné dopravě na Šlapanicku.

Ústředním bodem setkání s představiteli města byl stav příprav společné dohody k realizaci obchvatu brněnské městské části Slatina, který je podstatný pro současné dopravní spojení Šlapanic s Brnem. Hovořilo se také o stavu krajských komunikací v katastru města nebo o dlouhodobém plánu rekonstrukcí silnic.

Starostka Trněná hejtmana Šimka informovala o modernizaci učeben, výstavbě sportovní haly a rozšíření kapacit zdejší základní školy, kterou v současnosti navštěvuje přes 700 žáků nejen ze Šlapanic, ale také ze spádových obcí. Společně pak navštívili například prostory nově budované železniční zastávky Brněnská pole nebo volnočasový areál Jiráskova.

foto JMKfoto JMKfoto JMK