Dobrovolní hasiči mohou i nadále počítat s významnou podporou kraje

Na pořízení cisternových automobilových stříkaček pro dobrovolné hasiče v Miroslavi a Bratčicích zamíří z rozpočtu kraje celkem 3,332 milionu korun. Toto doporučení dala krajská rada zastupitelům na svém jednání 28. května 2018.

„Na březnovém zasedání krajského zastupitelstva jsme schválili jako spolufinancování dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky částku téměř 26 milionů korun. Od této doby byl aktualizován ministerský pořadník tohoto dotačního programu a byly do něj zařazeny další dvě obce Jihomoravského kraje, a to město Miroslav a obec Bratčice. Navržená výše dotace, který je celkem dvakrát 1,666 milionu korun, představuje 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace ze strany ministerstva vnitra. Jihomoravský kraj i v letošním roce poskytne významnou podporu jednotkám sborů dobrovolných hasičů, její rozdělování je nyní optimalizováno a zefektivněno,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Jihomoravský kraj si je vědom nezastupitelné role, kterou v jihomoravských obcích a městech plní jednotky sborů dobrovolných hasičů, a proto dlouhodobě usiluje o náležité zabezpečení požární ochrany v kraji. V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 byla podpora požární ochrany systematicky rozdělena do několika oblastí. Kromě spolufinancování zmíněného dotačního programu jde o krajský dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů, a to v celkové částce 25 milionů korun, kterou schválilo krajské zastupitelstvo v dubnu.

Novou položku v rozpočtu Jihomoravského kraje pak tvoří podpora hasičského sportu, a to s alokací 2 miliony korun. Díky těmto prostředkům bude zajištěna lepší připravenost dobrovolných hasičů a bude podporováno i zlepšování jejich fyzické kondice. Další finanční prostředky ve výši cca 1,6 milionu korun jsou vyčleněny pro zastřešující organizace dobrovolných hasičů, a to Moravskou hasičskou jednotu a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.