Noví zaměstnanci kraje mohou dostat náborový příspěvek 66 tisíc korun

Krajský úřad Jihomoravského kraje od června zavádí náborový příspěvek na vybrané pozice pro nové zaměstnance ve výši 66 tisíc korun. Jde zejména o opakovaně obtížně obsazovaná místa odborníků v oblasti práva, ekonomie a IT.

Úspěšní uchazeči s požadovanou odborností dostanou po tříměsíční zkušební době polovinu částky – tedy 33 tisíc korun, po 12 měsících působení na úřadě potom druhou polovinu. Poskytnutí náborového příspěvku je spojeno se závazkem zaměstnance setrvat v pracovním poměru k Jihomoravskému kraji po dobu nejméně tří let.

Aktuální informace o nových výběrových řízeních jsou průběžně zveřejňovány na www.kr-jihomoravsky.cz  v části úřední deska, sekce volná místa.