V prostorách VIDA! science centra se setkali cizinci žijící v Jihomoravském kraji

Prožít zábavné odpoledne, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo jen vyzkoušet některý ze 170 hravých exponátů mohli ve středu 23. května 2018 rodiny s dětmi a jedinci z řad cizinců pobývajících na území Jihomoravského kraje.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, které je projektem Jihomoravského kraje, zorganizovalo akci s názvem „VIDA! cizincům“. Téměř tři stovky registrovaných účastníků tak měly v tento den vstup do zábavního vědeckého parku VIDA! zdarma. V rámci doprovodného programu je čekaly labodílny, soutěžní kvíz, science show nebo promítání 3D filmu.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců je projektem, který je spolufinancován z národního fondu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a rozpočtu ministerstva vnitra. Centrum svou činností podporuje začlenění cizinců do společnosti. Hlavním cílem je zajistit rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře.

Více informací o jeho činnosti naleznete na www.cizincijmk.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK