Začínající podnikatelé mají možnost dosáhnout na stotisícovou dotaci od kraje

Celkem dva miliony korun jsou připraveny v letošním dotačním programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele. O dotaci v maximální výši sto tisíc korun je možné požádat do 27. září 2018.

Účelem tohoto dotačního programu je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora řemeslných činností v počáteční fázi podnikání pomocí dotace na území kraje. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 40 % celkových uznatelných výdajů projektu. Dotovaný projekt je nutné realizovat po dobu minimálně 1,5 roku ode dne účinnosti podepsané smlouvy.
Podrobné informace o dotačním programu jsou zveřejněny na dotačním portále Jihomoravského kraje - https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ .

„Naším cílem je rozvíjet podnikatelské prostředí na jižní Moravě, podpořit drobné podnikatele v regionu v počáteční fázi podnikání pomocí dotace,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je jednou z forem podpory malého a středního podnikání již patnáct let. Tento dotační program je každoročně vyhlašován již od roku 2003, dříve pod názvem Grantový program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele.