Monitoring EU – Aktuality z EU a zprávy z evropských institucí k 18. 5. 2018

Monitoring EU se tento týden zabývá vznikem koaliční vlády v Itálii, která by se měla skládat ze dvou protestních stran Hnutí pěti hvězd a Ligy Severu. Také popisuje deklaraci sdružení místních samospráv České republiky, která cílí na zasáhnutí do příprav budoucího nastavení evropských strukturálních fondů. Deklarace požaduje mimo jiné snížení počtu operačních programů a byrokracie spojené s administrováním projektů. V rámci dění v evropských institucích lze zmínit návrh Evropské komise, který chce zdokonalit vízový informační systém ale také informace ohledně vyjednávání o stavu právního státu v Polsku.

Zastoupení Jihomoravského kraje při EU se tento týden účastnilo konference o budoucím víceletém finančním rámci, ale také setkání pracovní skupiny sítě peri-urbánních regionů PURPLE, kde bylo zejména diskutované chystané Generální shromáždění v JMK.
 

Více informací zde: http://www.kjmk.eu/assets/Uploads/Monitoring-17.5.-docx.pdf