Projekt Bezpečně v kyberprostoru zná své vítěze

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje realizuje již od roku 2011 projekt Bezpečně v kyberprostoru. Jeho hlavním cílem je omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů a zvyšování informovanosti občanů v této problematice.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v rámci tohoto projektu vyhlásilo ve středu 16. května 2018 vítěze této soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol. Ocenění byla předána v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně za účasti radní Jany Pejchalové.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií (A (4., 5. tř.), B (6., 7. tř.), C (8., 9. tř.), D (SŠ)). Pro letošní rok bylo zadání pro všechny kategorie stejné, zpracovat reklamní klip nebo reklamní plakát s tématikou kyberšikana a rizika internetu. Soutěž je vyhlašována začátkem školního roku a termín zaslání prací byl do posledního února.

V rámci vyhlášení vítězů již sedmého ročníku soutěže byla představena i největší novinka projektu - mobilní aplikace pro děti s názvem Pozor na triky. Aplikace je ke stažení na Google Play zdarma a je určená pro operační systém Android. Aplikace je ve formě hry, kdy si děti ověří své znalosti z oblasti internetu. Mohou si vyzkoušet odhalit rizikové e-maily nebo přílohy, odhadnout, jaké obrázky ve virtuálním světě je nebezpečné sdílet a mnoho dalšího. Výstup v podobě mobilní aplikace je ojedinělý a výjimečný způsob, jak se přiblížit dnešní mládeži a zároveň je hravou formou upozornit na rizika související s virtuálním světem.
Za dobu své působnosti má projekt mnoho výstupů a aktivit. Mezi nejzajímavější patří realizované semináře pro všechny cílové skupiny, vytvoření výukového dvd pro pedagogy, informační tiskoviny, komiks, internetové stránky http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/  , každoročně vyhlašovaná soutěž pro žáky a studenty. Projekt Bezpečně v kyberprostoru se v roce 2017 umístil na druhém místě v soutěži Evropská cena prevence kriminality.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK