Konferenci věnovanou kariérovému poradenství připravuje s podporou Jihomoravského kraje Centrum vzdělávání všem

Pedagog / žák / rodič - jak by ideálně mohla vypadat spolupráce ohledně kariérní volby žáka? Na tyto i další otázky budou odpovídat odborníci v rámci setkání s názvem Spolupráce pro budoucnost - konference o kariérovém poradenství.

Téma kariérového poradenství ve školách bude otevřeno ve středu 13. června 2018 v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, v Brně. Druhý ročník setkání je určen především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Tentokrát zde mohou najít inspiraci i rodiče se zájmem o dané téma. Letos navíc za účasti zahraničních hostů.

Inspiraci a příklady dobré praxe z ČR a dalších evropských států jsou na programu dopoledne. Odpolední část bude věnována workshopům. Přinesou různé úhly pohledu a možnost uchopení tématu z teoretického, ale i praktického hlediska. Účastníci si odnesou podněty pro využití ve škole se žákem i doma s dítětem. Po celou dobu bude otevřena burza inspirace a materiálů k využití pro práci nejen poradců na školách, ale i veřejnosti. Účast všech je zdarma.

Konference se koná pod záštitou JUDr. Jany Pejchalové, radní JMK, v rámci projektu “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”.

Další podrobnosti zde: https://vzdelavanivsem.cz/novinky/404-spoluprace-pro-budoucnost-konference-o-karierovem-poradenstvi