Investice do příspěvkových organizací ve školství ve výši 180 milionů korun

Celkem 22 investičních záměrů a veřejných zakázek příspěvkových organizací v oblasti školství za přibližně 180 milionů korun schválila 14. května 2018 Rada Jihomoravského kraje. Jde o akce financované ze strukturálních fondů Evropské unie a krajského rozpočtu.

Mezi největší projekty patří záměr reprodukce majetku „Škola progresivních průmyslových technologií“ Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká. Předpokládané náklady na stavební práce rekonstrukce suterénu na odborné učebny – budova B činí přibližně 47,5 milionu korun.
V případě schválené veřejné zakázky na stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice se jedná o odhadovanou částku 59,5 milionu korun.
Zelenou má rovněž veřejná zakázka na stavební práce spočívající ve vybudování stravovacího provozu a podzemní spojovací chodby Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena na 37 milionů korun.
„Považujeme za nezbytně nutné se zaměřit na budovy našich školských zařízení a investovat do jejich oprav. Potřebných a plánovaných investic je ještě celá řada, proto je budeme postupně realizovat podle finančních možností kraje,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.