Radní odklepli sedm velkých oprav silnic a mostů za více než 170 milionů korun. Začít se má o prázdninách

Stavební sezóna v červenci a v srpnu bude na jižní Moravě rušná. Krajští radní na svém dnešním (14. května) zasedání schválili dalších sedm rekonstrukcí silnic a mostů, které mají odstartovat o prázdninách. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje teď začne vybírat firmy, které se zakázek v celkové hodnotě přesahující 173 milionů korun chopí. Celkem se rekonstrukce dočká pět mostů a necelých deset kilometrů vozovek, zejména na průtazích obcemi. Opravy bude kraj financovat z letošního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Definitivní rozhodnutí o realizaci jednotlivých akcí však podléhá schválení SFDI, které se dá očekávat koncem května.

„Teprve v minulém měsíci jsme se dozvěděli, že stát letos krajům opět přispěje na opravy silnic. Díky tomu, že jsme nelenili v projektové přípravě a měli jsme řadu staveb přichystanou takříkajíc do zásoby, můžeme teď poměrně rychle začít pracovat,“
vysvětlil rychlou reakci kraje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák.

Na dva úplně nové mosty se mohou těšit v Lomnici. Staré konstrukce na silnici III/3773 dělníci zbourají a jejich místo zaujmou mosty nové. „Součástí stavby je i rekonstrukce téměř 700 metrů přilehlých komunikací. Cenu odhadujeme na přibližně 14 milionů korun,“ zhodnotil Hanák s tím, že práce by zde měly trvat od letošního července do listopadu.

Více než 4 kilometry silnice opraví Jihomoravský kraj v Otnicích a v Újezdu u Brna. „Rekonstruovaný úsek začíná přibližně 100 metrů za mostem přes řeku Litavu v městské části Rychmanov a končí v místě příčné spáry na ulici Dědina u náměstí s radnicí v obci Otnice. Součástí stavby je ve městě Újezd u Brna i vybudování nové kanalizace na ulici Na Zámečku, nového vedení veřejného osvětlení v celé části vedené Rychmanovem, nových podélných parkovacích stání, míst pro přecházení a přeložek inženýrských sítí, dále odvodnění silnice a výsadba nové zeleně. V Otnicích napojíme místní komunikace a sjezdy, vybudujeme parkovací stání a zrekonstruujeme osvětlení i chodníky,“ popsal Hanák s tím, že o akci za téměř 45 milionů korun se kraj podělí s Újezdem a Otnicemi, ty dohromady přispějí téměř 6 miliony korun. „Pracovat by se zde mělo od letošního srpna do července příštího roku,“ přiblížil Hanák.

Dalšího 1,4 kilometru vozovek opraví silničáři v Olešnici. „I zde jsou součástí stavby nové chodníky a parkovací stání. Mimo to se upraví i křižovatka v ulici Dolní Vejpustek, zbudují se dva nové přechody a opěrná zeď z gabionových košů,“ dodal Hanák. Na stavbu za více než 42 milionů korun dá město necelých 15 milionů korun, zbytek uhradí kraj z příspěvku SFDI.

Oprava průtahu a mostu čeká i na obyvatele obce Kravsko. „Opravíme zde celkem 2 kilometry vozovky a most na silnici III. třídy. Zrekonstruuje se i vodovod, dešťová kanalizace, chodníky a odstavné plochy,“ vypočetl Hanák. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dá na akci přes 27 milionů korun, obec potom přes 5 milionů a Vodovody a kanalizace Znojemsko necelého 1,4 milionu. Dělníci by měli začít letos v červenci a skončit ještě v listopadu letošního roku.

Výmoly zmizí i z přibližně 1,9 kilometru dlouhého úseku silnice II/430 mezi Holubicemi a Rousínovem. „Začneme od křižovatky se silnicí III/3836 a skončíme u Rousínova. Na vozovce se vyskytují příčné trhliny, proto povrch kompletně zrekonstruujeme a v místě železničního podjezdu navíc rozšíříme oblouk s bezpečnostní plochou pro možnost podjetí podjezdu či odstavení vozidla pro prověření výšky nákladu,“ uvedl Hanák a doplnil, že cenu odhaduje kraj na necelých 19 milionů korun. To vše mezi letošním srpnem a listopadem.

Dva mosty opraví kraj ještě v Brankovicích a v Brně na ulici Sokolova. „V Brankovicích starý most úplně zbouráme a na jeho místě postavíme nový. Na Sokolově v Brně půjde o přestavbu, kdy zrekonstruujeme římsy, zábradlí, odvodňovače a opravíme také povrchy nosné konstrukce a spodní stavbu,“ řekl Hanák s tím, že práce v Brankovicích vyjdou na 9 milionů korun, zatímco v Brně přesáhne cena 10 milionů.