TK 16. 1. 2008

Tisková konference 16. ledna 2008

 

Tiskové konference k soutěžím Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007 a Zlaté plody jižní Moravy 2008 se za Jihomoravský kraj zúčastnili hejtman Stanislav Juránek a člen Rady JMK Jan Letocha. Přítomni byli dále představitelé reklamní společnosti SNIP & CO s.r.o. - generální ředitel Jiří Morávek a ředitel marketingu a strategie Richard Morávek, zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorátu v Brně - ředitel Miloslav Jašek a vedoucí odboru kontroly Vít Obenrauch a také manažerka veletrhu SALIMA Hana Vildomcová.

Soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“

 

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2007“. Jihomoravský kraj se vyhlášením soutěže snaží vhodně motivovat vlastníky památek a zlepšit tak jejich přístup k příkladné obnově kulturního dědictví. Je známo, že na území Jihomoravského kraje se nachází v neutěšeném stavu velké množství především nemovitých kulturních památek. Význam a poslání památek pro společenský, kulturní a turistický život Jihomoravského kraje je mnohými vlastníky památek a širokou veřejností stále nedoceňován.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 32 památek. Ke stanovenému termínu 20. 12. 2007 bylo na odbor kultury a památkové péče buď mailem nebo poštou doručeno 31 nominovaných památek (příloha č.1). Jeden návrh byl zaslán po termínu a byl proto ze soutěže vyřazen. Odborem kultury a památkové péče byl následně zpracován seznam nominovaných památek včetně stručného popisu každé památky. Údaje potřebné pro výběr patnácti z nominovaných objektů do veřejného hlasování byly po jednání s nominujícími, vlastníky a příslušnými pracovníky obcí s rozšířenou působnosti doplněny  o charakteristiky obnovy prováděné v roce 2007 a fotografickou dokumentaci. Komise si vyžádala také konzultaci k jednotlivým návrhům z hlediska souladu provedení prací s podmínkami příslušných závazných stanovisek a výsledné provedení kvality prací ze strany NPÚ Brno, ú.o.p., aby bylo možné při rozhodování vzít v potaz maximum odborných informací o průběhu oprav jednotlivých památek. Soutěžní komisí bylo dne 9. ledna 2008 vybráno 15 objektů (příloha č. 2) do vlastního soutěžního hlasování. Z jednání komise vyplynuly také náměty pro vyhlášení druhého ročníku za rok 2008.

 

Soutěžní komise pracovala ve složení:

1.Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury a památkové péče KrÚ, předseda

2.Ing. Jaroslav Pospíšil, člen Rady JMK

3.Ing. Jan Letocha, člen Rady JMK

4.Ing. Kateřina Hrubá, referent odboru kultury a památkové péče

5.PhDr. Petr Kroupa, ředitel NPÚ Brno, ú.o.p.

6.PhDr. Zdeněk Vácha,  náměstek ředitele NPÚ Brno, ú.o.p.

7.Mgr. Zdeněk Čižmář, člen komise pro kulturu a památkovou péči RJMK, Znojmo

 

Vlastní hlasování probíhá na internetu od 15. 1. do 15. 2. 2008. Hlasovací formulář se nachází na webových stránkách krajského úřadu na adrese www.kr-jihomoravsky.cz /aktuality/  nebo

www.kr-jihomoravsky.cz /informace /spolupráce,soutěže,výzvy / Soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“/.  Následná volba „Veřejné hlasování“ zpřístupní seznam soutěžících objektů s fotografiemi a dalšími informacemi o památkách.  Z uvedeného seznamu památek je možné přidělit jedné z památek z jednoho počítače pouze jeden hlas. Tamtéž jsou také umístěny informace o podmínkách soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční v měsíci březnu 2008. S umístěním na prvních třech místech jsou spojeny peněžité odměny ve výši:první místo - 150 tis. Kč, druhé místo - 100 tis. Kč , třetí místo - 50 tis. Kč.

                                                                                                                      Příloha č. 1

Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka 2007

 

Seznam navržených památek

 

Pořadí

r.č. ÚSKP

Název navržené památky

Obec

Okres

ORP

1

37-129117

Světelský oltář  (kostel sv. Barbory v Adamově)

Adamov

Blansko

Blansko

2

37826/7-344

Zámek

Blansko

Blansko

Blansko

3

33750/7-1140

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Boleradice

Břeclav

Hustopeče

4

45536/7-7852

Činžovní dům – uliční zástavba, z toho jen průčelí, Tř. kpt. Jaroše 1-35, z toho: dům č.7

Brno

Brno-město

Brno

5

101922

Soubor věcí „Zámek v Brně – Králově Poli“.  Součástí areálu je budova bývalého pivovaru

Brno-Královo Pole

Brno-město

Brno

6

24714/7-6266

Sloup se sousoším Nejsv. Trojice u domu č. 65

Dyjákovice

Znojmo

Znojmo

7

29041/7-6307

Farní kostel sv. Jakuba Většího v obci

Hodonice

Znojmo

Znojmo

8

10865/7-8642

Dům čp. 16, Masarykovo nám.

Kyjov

Hodonín

Kyjov

9

41486/7-3687

Farní kostel sv. Mikuláše

Letonice

Vyškov

Bučovice

10

45820/7-4200

Hostinec

Litava

Brno-venkov

Tišnov

11

18957/7-519

Zámek

Lomnice

Brno-venkov

Tišnov

12

32764/7-545

Farní kostel sv. Petra a Pavla

Lysice

Blansko

Boskovice

13

41371/7-6588

Hradby na obvodu vnitřního města

Moravský Krumlov

Znojmo

Moravský Krumlov

14

12029/7-6581

Park u zámku (mostek v parku)

Moravský Krumlov

Znojmo

Moravský Krumlov

15

46359/7-3729

Farní kostel sv. Václava

Nemotice

Vyškov

Bučovice

16

49763/7-8808

Kostel českobratrské církve evangelické

Olešnice

Blansko

Boskovice

17

46921/7-562

Kříž na náměstí

Olešnice

Blansko

Boskovice

18

31332/7-6677

Kaplička Panny Marie na návsi

Prokopov

Znojmo

Znojmo

19

45374/7-3817

Dům č. 137

Ruprechtov

Vyškov

Vyškov

20

39575/7-3854

Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele a Špitál „Na Špitálce“   Špitálská ul.

Slavkov u Brna

Vyškov

Slavkov u Brna

21

7-562

Kříž u farního kostela

Syrovín

Hodonín

Kyjov

22

19782/7-7081

Sušírna ovoce

Šerkovice

Brno-venkov

Tišnov

23

36985/7-1012

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Telnice

Brno-venkov

Šlapanice

24

21864/7-8089

Budova nemocnice, Purkyňova

Tišnov

Brno-venkov

Tišnov

25

50144/7-8863

Dům čp. 21, nám. Svobody /radnice/

Valtice

Břeclav

Břeclav

26

41454/7-627

Zámek s areálem

Velké Opatovice

Blansko

Boskovice

27

20445/7-6911

Kaplička Nejsv. Trojice u silnice pod hřbitovem

Vranov nad Dyjí

Znojmo

Znojmo

28

47309/7-6928

Socha sv. Donáta u silnice do Rancířova

Vratěnín

Znojmo

Znojmo

29

26384/7-6927

Býv. poštovní stanice č. 88 v horní části obce

Vratěnín

Znojmo

Znojmo

30

51691/7-9031

Základní škola

Vyškov

Vyškov

Vyškov

31

18166/7-6944

Kostel sv. Mikuláše

Znojmo

Znojmo

Znojmo

 

                                                                                                                      Příloha č. 2

Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka 2007

 

Seznam  vybraných památek

 

Pořadí

r.č. ÚSKP

Název  vybrané památky

Obec

Okres

ORP

1

37-129117

Světelský oltář  (kostel sv. Barbory v Adamově)

Adamov

Blansko

Blansko

2

45536/7-7852

Činžovní dům – uliční zástavba, z toho jen průčelí, Tř. kpt. Jaroše 1-35, z toho: dům č.7

Brno

Brno-město

Brno

3

101922

Soubor věcí „Zámek v Brně – Králově Poli“.  Součástí areálu je budova bývalého pivovaru

Brno-Královo Pole

Brno-město

Brno

4

24714/7-6266

Sloup se sousoším Nejsv. Trojice u domu č. 65

Dyjákovice

Znojmo

Znojmo

5

45820/7-4200

Hostinec

Litava

Brno-venkov

Tišnov

6

12029/7-6581

Park u zámku (mostek v parku)

Moravský Krumlov

Znojmo

Moravský Krumlov

7

49763/7-8808

Kostel  Českobratrské církve evangelické

Olešnice

Blansko

Boskovice

8

31332/7-6677

Kaplička Panny Marie na návsi

Prokopov

Znojmo

Znojmo

9

45374/7-3817

Dům č. 137

Ruprechtov

Vyškov

Vyškov

10

39575/7-3854

Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele a Špitál „Na Špitálce“   Špitálská ul.

Slavkov u Brna

Vyškov

Slavkov u Brna

11

19782/7-7081

Sušírna ovoce

Šerkovice

Brno-venkov

Tišnov

12

50144/7-8863

Dům čp. 21, nám. Svobody /radnice/

Valtice

Břeclav

Břeclav

13

20445/7-6911

Kaplička Nejsv. Trojice u silnice pod hřbitovem

Vranov nad Dyjí

Znojmo

Znojmo

14

47309/7-6928

Socha sv. Donáta u silnice do Rancířova

Vratěnín

Znojmo

Znojmo

15

18166/7-6944

Kostel sv. Mikuláše

Znojmo

Znojmo

Znojmo

 

                                  

 

„Zlaté plody jižní Moravy 2008“

Soutěž o nejlepší potravinářské výrobky Jihomoravského kraje

 

Na počátku roku 2008 vyhlašuje Jihomoravský kraj hodnotitelskou soutěž na podporu potravinářských výrobců a výrobků na svém území. Soutěž pod novým názvem „Zlaté plody jižní Moravy“ dává příležitost malým i velkým výrobcům ucházet se
o prestižní ocenění už na počátku roku a následně udělená ocenění marketingově využít. Odborné komise ve vyhlášených kategoriích udělí ocenění podle přísných kritérií opravdu jen těm nejlepším. Oceněné výrobky pak mohou výrobci označovat podle závazných pravidel symbolickou známkou kvality Jihomoravského kraje s názvem soutěže a upozornit tak prodejce i spotřebitele na mimořádnou kvalitu svých potravin a potravinářských výrobků prověřenou hodnocením garantovaným nejvyšší jihomoravskou institucí. Pro širší obchodní a  marketingovou podporu je plánována na sobotu 23. února také spotřebitelská degustace laickou veřejností v brněnském nákupním a zábavním centru Olympia v Brně – Modřicích. Po vyhodnocení zkušeností z tohoto laického hodnocení je předpoklad rozšíření spotřebitelských hodnocení v následujících ročnících na další prodejní centra v návaznosti na zájem přihlašovatelů a charakter přihlašovaných výrobků. Hlavním odborným garantem hodnotící soutěže je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na hodnocení se budou podílet odborníci i z dalších institucí. Hlavním producentem soutěže „Zlaté plody jižní Moravy“ je na základě veřejné soutěže SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. z Brna. Společnost SNIP & CO má dlouholeté zkušenosti z pořádání prestižních
a tradičních odborných soutěží např. v oblasti pivovarnictví (Zlatý pohár PIVEX, Král výčepních České republiky) a z marketingu v oblasti potravinářství (např. dlouholetá spolupráce s BVV a odbornými svazy při potravinářských a nápojářských veletrzích SALIMA, VINEX, PIVEX, IBUCOB, FRUVEX a dalších).

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže potravinářských výrobků „Zlaté plody jižní Moravy 2008“ se uskuteční na slavnostním večeru 28. února v Rotundě pavilonu „A“ na brněnském výstavišti. Kromě ocenění v jednotlivých kategoriích může udělit Jihomoravský kraj na návrh producenta a odborného garanta soutěže zvláštní ocenění „Zlaté plody jižní Moravy – hlavní cena 2008“. Po vyhodnocení laické části může být udělena také „Spotřebitelská cena kvality – jižní Morava 2008“. Uzávěrka příjmu přihlášek je 4.2.2008 na adrese producenta.

Dalším důležitým marketingovým záměrem je pomocí ocenění a certifikace značkou soutěže vytvořit nástroj pro podporu výrobců při zavádění typických potravinářských produktů jižní Moravy mimo jiné i pro oblast cestovního ruchu. Charakteristický potravinářský výrobek si určitě už mnohokrát přivezl každý z nás ve formě dárkového suvenýru z mnoha oblastí různých zemí a většiny kontinentů.

Všem oceněným výrobcům bude nabídnuta po předchozím vyhlášení následná výstavní prezentace „Zlatých plodů jižní Moravy„ na Mezinárodních potravinářských veletrzích SALIMA (probíhají ve dnech 4. – 7.3.2008) v expozici Jihomoravského kraje vytvořené ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a SNIP & CO. Oceněným výrobkům bude nabídnuta prezentace i při dalších prezentacích Jihomoravského kraje v tuzemsku
a v zahraničí. Součástí všech prezentačních aktivit bude spolupráce Jihomoravského kraje, společnosti SNIP & CO a dalších partnerů při marketingové podpoře všech přihlášených výrobců a výrobků, kteří splní stanovená kritéria pro jednotlivé kategorie v soutěži.

 

Tiskovou informaci vydal dne 16.1.2008 hlavní producent soutěže „Zlaté plody jižní Moravy“:

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. • Špitálka 41, 660 18 Brno

tel. 543 537 217 • fax 543 210 631 • e-mail: akce@snip-brno.cz


 

 

Hlavní pořadatel a vyhlašovatel: Jihomoravský kraj

 

Odborný garant: Státní zemědělská a potravinářská inspekce Brno

 

Producent a marketingový garant: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. • Špitálka 41, 660 18 Brno

                                                   tel: 543 537 217 • e-mail: akce@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz

 

 

soutěžní KATEGORIE v odborné části

(dle definic příslušných zákonů a vyhlášek)

 

1.      pekařské výrobky - mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky
a cukrářské výrobky a těsta (definice vyhláška č. 333/1997 Sb.)

2.      cukrářské výrobky - mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky
a cukrářské výrobky a těsta
(definice vyhláška č. 333/1997 Sb.)

3.      výrobky studené kuchyně, hotové pokrmy - lahůdkářské výrobky, saláty, knedlíky apod.; určené k přímé konzumaci spotřebitelem, nespadající do jiných kategorií

4.      alkoholické nápoje - nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5% (mimo vína)

5.      nealkoholické nápoje - nápoje s obsahem alkoholu do 0,5%

6.      ovoce a zelenina - čerstvé ovoce a čerstvá zelenina, zpracované ovoce
a zpracovaná zelenina, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

7.      masné výrobky - maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky
z nich, vejce a výrobky z nich

8.      mléko a mléčné výrobky - mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky
a oleje

9.      ostatní potravinářské výrobky – např. ochucovadla, koření, balírenské výrobky apod.