Systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

 

 

Od roku 2007 je na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje implementován systém řízení kvality odpovídající požadavkům normy ISO 9001. Jedná se o odbor kancelář ředitele, který zajišťuje oblast personalistiky, infrastruktury a pracovního prostředí. A odbor regionálního rozvoje, který je zaměřen na poskytování služeb externím zákazníkům např. v oblasti dotací EU i rozpočtu kraje, cestovního ruchu, rozvoje zemědělství a venkova, podpory malých a středních podnikatelů, atd.

Důkazem správného nastavení systému managementu kvality je obnovení certifikátu v roce 2010, 2013, 2017 a 2020. Obnovený certifikát dokládá nejen plně funkční systém řízení kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ale i profesionalitu práce těchto dvou odborů a ochotu k neustálému zlepšování.