foto 1 foto 2

Systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

 

Systém řízení kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 je od roku 2007 implementován na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jedná se o odbor kancelář ředitelky, zajišťující oblast personalistiky, infrastruktury a pracovního prostředí, a odbor regionálního rozvoje, který je zaměřen na poskytování služeb externím zákazníkům např. v oblasti dotací EU i rozpočtu kraje, cestovního ruchu, rozvoje zemědělství a venkova, podpory malých a středních podnikatelů atp.

Důkazem správného nastavení systému managementu kvality je obnovení certifikátu v 2010, 2013 a v roce 2017 s dobou platnosti do 17. 2. 2020. Obnovený certifikát dokládá nejen plně funkční systém řízení kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ale i profesionalitu práce těchto dvou odborů a ochotu k neustálému zlepšování.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je nadále jediným krajským úřadem, který má systém řízení kvality dle této normy certifikován.

Úplná znění náplní činností obou certifikovaných odborů jsou dostupná v Organizačním řádu KrÚ JMK.