Monitoring EU – Aktuality z EU a zprávy z evropských institucí k 6. 5. 2018

Monitoring EU tento týden popisuje návrh dlouhodobého rozpočtu Evropské unie na léta 2021 až 2027. Evropská komise chce v budoucím rozpočtu omezit prostředky na společnou zemědělskou politiku a na politiku soudržnosti. Naopak posílit plánuje financování priorit, jako je lepší správa hranic, omezení migrace, bezpečnost a obrana, ale i investice do výzkumu a inovací, vzdělávání, programu Erasmus+ či digitální ekonomiky.

Nový rozpočet by měl být také více flexibilnější a jednodušší, novinkou v budoucím víceletém rozpočtu je posílení vazby mezi financováním EU a zásadami právního státu, ta umožní zastavit přístup k penězům EU podle rozsahu nedostatků při dodržování právního státu. Podrobnější aspekty rozpočtu a reakce lídrů evropských zemí najdete v našem Monitoringu, ten se ale rovněž zabývá prodloužením výjimky dovozních cel na ocel a uhlí a připojením České republiky k celoevropské iniciativě občanských konzultací.

Zastoupení se tento týden účastnilo konference na téma současných problémů zdravotnictví ale také sympozia zabývajícího se odpovědným výzkumem směřujícím k cílům udržitelného rozvoje. Zastoupení bylo také přítomno u příležitosti představení pilotního projektu Inovačních kempů, tzn. projektů, jenž poskytují možnost regionům uspořádat událost zaměřenou na řešení lokálních problémů.
 

Více informací zde: http://www.kjmk.eu/cz/domu/aktuality/monitoring-eu-30-4-4-5/