Kraj i město budou podílníky Jihomoravské rozvojové společnosti

Zastupitelé Jihomoravského kraje 26. dubna 2018 schválili záměr prodeje podílů Jihomoravského kraje jako jediného společníka společnosti Jihomoravská rozvojová společnost statutárnímu městu Brnu ve výši 50 % odpovídajících splacenému vkladu ve výši 500.000,- Kč.

„Jsem rád, že naši iniciativu rozvíjet dále region v oblasti obchodu, služeb, propagace turistické a hospodářské atraktivity podporuje i město Brno a stává se tak součástí společnosti, která má tyto aktivity za úkol. Máme za sebou řadu společných jednání o tom, jak dále pomoci rozvoji kraje a patří mezi ně i jednání o nových leteckých linkách. Věřím, že i v této oblasti se nám v nejbližší budoucnosti podaří najít efektivní řešení,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek

Jihomoravský kraj byl dosud jediným společníkem společnosti Jihomoravská rozvojová společnost. Předmětem činnosti společnosti jsou zejména činnosti směřující k rozšíření a udržení letecké dopravní dostupnosti Jihomoravského kraje a města Brna v rámci evropského sektoru v návaznosti na významné mimoevropské turistické, hospodářské a vzdělávací uzly. Jde také o přípravu a realizaci projektů na podporu leteckých spojení z/do letiště Brno-Tuřany, projektů směřujících k rozšíření obchodu, služeb a cestovního ruchu v rámci Jihomoravského kraje a města Brna, propagaci turistické a hospodářské atraktivity Jihomoravského kraje a města Brna a regionálních produktů a služeb pro zahraniční klienty a investory a spolupráci se spolky, agenturami a korporacemi v oblasti rozvoje cestovního ruchu, obchodu a služeb v regionu a správa vlastního majetku.