Výjimečný Erasmus

V dubnu 2018 se 15 žáků Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, Kotlářská 9 zúčastnilo dvoutýdenní stáže v Londýně.

Jednalo se o praxi ve firmách pro žáky druhých a třetích ročníků obchodní akademie a ekonomického lycea. Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v rámci projektu Erasmus Plus 2017-1-CZ01-KA102-034430. Předchozí běh stáží se uskutečnil v prosinci, kdy vyjelo rovněž 15 žáků.

Žáci si zdokonalili dovednosti v oblasti kontaktu se zákazníky, administrativy i využívání informačních technologií. Naučili se také svou práci vhodně odprezentovat spolupracovníkům nebo zákazníkům firmy, což přispělo k rozvoji jejich soft-skills. Rozšířili si svou odbornou terminologii v anglickém jazyce. Pracovali např. v realitní kanceláři, v účetních firmách, ve firmách organizujících vzdělávací programy a jazykové kurzy, atd.