Členové rady kraje a města probírali společná témata

Na svém druhém letošním společném pracovním jednání se sešli pátek 27. dubna 2018 členové Rady Jihomoravského kraje a Rady města Brna v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem a primátorem Petrem Vokřálem. Na jednání dorazilo všech 22 radních, proběhla debata k předem stanoveným tématům, která jsou pro kraj i město velmi zásadní – majetek, sociální služby, doprava a společné projekty města a kraje v oblasti sportu, školství, kultury a vědy.

Konkrétně byla na jednání řeč například o dobudování sportovního zázemí na Gymnáziu Ludvíka Daňka či výstavbě nové multifunkční haly na výstavišti. Kraj také informoval o projektech výstavby nových domovů pro seniory. Radní se věnovali také záměrům na území města Brna, se kterými se seznámí členové vlády při své návštěvě na jižní Moravě příští týden.

foto JMKfoto JMKfoto JMK