Na podporu boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území kraje směřuje 6 milionů korun

Dotace na podporu boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území jižní Moravy schválilo na svém čtvrtečním zasedání 26. dubna 2018 krajské zastupitelstvo. V první etapě bylo schváleno rozdělení dotací ve výši přibližně 3 miliony korun, rozdělení celkové částky 6 milionů korun se předpokládá během letošního roku.

Účelem tohoto dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dotace mají pomoci zadržet vody v krajině v dané lokalitě a zmírnit dopady klimatické změny na vodní ekosystémy. Součástí je také podpora protierozních opatření.

„Jižní Morava je jednou z oblastí nejvíce ohrožených suchem. Tento fenomén negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Proto systémově a dlouhodobě podporujeme opatření vedoucí ke snížení závažnosti dopadů sucha na hospodářství v našem kraji,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Přehled schválených dotací je ZDE (xls, 36 kB)