Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje posiluje zaměstnanost a podnikatelské prostředí v regionu

Jihomoravský kraj se jako jediný region v České republice rozhodl ohlédnout za výsledky své Regionální inovační strategie (RIS JMK). Její hlavní aktivity vyhodnotilo mezinárodní konsorcium Technologického centra AV ČR, konzultační společnost Technopolis Group Belgium a Institut pro strukturální politiku IREAS.

Odborníci zkoumali dopady na jihomoravskou ekonomiku a společnost v období od roku 2003 do 2016. Analýzy ukázaly, že má RIS JMK pozitivní dopad na region. Závěry studie se skládají ze tří analytických zpráv a dalších podkladů, včetně mezinárodního srovnání s referenčními regiony v Evropě. Dostupné jsou na webových stránkách Jihomoravského kraje zde https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=327052&TypeID=2 .

Šetření probíhalo v rámci projektu Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000684 realizovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.