Hejtman navštívil obce na Pohořelicku

Hejtman Bohumil Šimek v tomto týdnu pokračoval ve svých pracovních návštěvách malých obcí v Jihomoravském kraji. V úterý 24. dubna 2018 se setkal se starostkou a starosty obcí Přibice, Branišovice a Loděnice.

Všechny tři obce patří do kategorie do 1 500 obyvatel, a nejen proto i problémy, které je trápí, jsou obdobné. Debatovalo se o opravách místních komunikací, rekonstrukcích kulturních domů, lékařské péči nebo sociálních službách.

Přibicím se během posledních let podařilo i díky krajským dotacím vybudovat moderní sportovní hřiště a knihovnu. Pochlubili se s úspěšným tříděním odpadu v obci i s dobře fungujícím spolkovým životem.

Branišovice budou letos slavnostně odhalovat více než dvě stovky let staré sochy v osadě Vinohrádky z roku 1783. Tuto událost spojí také se křtem hasičského auta. V investičních plánech obce je příprava lokality pro 60 nových rodinných domů a vybudování vodní plochy v rámci udržení vody v krajině.

Vedení obce Loděnice představilo rekonstrukci sociálního zařízení a opravenou střechu v místní základní škole. Využili také krajského dotačního titulu na vybavenost dobrovolných hasičů a v letošním roce pořídili pro JSDH Loděnice nový hasičský vůz.

foto JMKfoto JMKfoto JMK