Pátý ročník konference k tématu společenské odpovědnosti

Administrativní a školicí centrum v Brně na Cejlu hostilo v úterý 24. dubna 2018 konferenci Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti - její pátý ročník zorganizoval Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Účastníky konference pozdravil hejtman Bohumil Šimek a ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Roman Heinz. Hejtman Šimek ve svém vystoupení ujistil, že Jihomoravský kraj i krajský úřad budou vždy podporovat aktivity v této oblasti.

Smyslem konference bylo seznámit organizace veřejné i podnikatelské sféry a širokou veřejnost s filozofií společenské odpovědnosti a jejím přínosem pro rozvoj kvality života komunity a životního prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňuje. Mezi účastníky setkání nechyběli zástupci samospráv, úřadů, neziskových organizací nebo mediální sféry.

Protože letošním ústředním tématem konference bylo dobrovolnictví, byl program postaven na sdílení konkrétních příkladů dobré praxe v oblasti dobrovolné činnosti ve veřejné a soukromé sféře. Mezi přednášejícími nechyběli ani zástupci neziskových organizací či individuálních iniciativ. Jako doprovodný program byl na konferenci zařazen jarmark neziskových organizací, které návštěvníkům nabízely přímé možnosti zapojení do dobrovolnických aktivit.

Krajský úřad Jihomoravského kraje se v roce 2013 stal první institucí veřejné správy v ČR, která systém managementu společenské odpovědnosti certifikovala. V roce 2014 obdržel ocenění Národní cena ČR za společenskou odpovědnost v kategorii veřejná správa.

Na konferenci každoročně navazuje vyhlášení výsledků soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.
foto JMKfoto JMKfoto JMK