Kraj je připraven na projekt podpory stravování dětí se sociálně slabých rodin

Jihomoravský kraj připravil projekt do čtvrté výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP), díky kterému bude možné i v následujícím školním roce hradit obědy dětem ohroženým chudobou. Rozhodla o tom krajská rada na svém jednání 23. dubna 2018.

„Do tohoto projektu se pro školní rok 2018/19 přihlásilo zatím celkem 86 školských zařízení - základní a mateřské školy, školní jídelny a gymnázia - Jihomoravského kraje, počítáme s podporou 1816 dětí. Na projekt kraj žádá více než 10,5 milionu korun. Chceme zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu v jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Projekt podpořeným dětem také umožní, aby nebyly kvůli chybějícím obědům vyčleněny z kolektivu spolužáků,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Jihomoravský kraj tímto způsobem reaguje na zvyšující se počet dětí, které ve školách neobědvají, protože úhrada obědů je pro jejich rodiče příliš velkým zásahem do rodinného rozpočtu. Stejně jako v předcházejících výzvách jsou žadatelem kraje, které do svých projektů zapojí školy coby partnery projektu. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 až 15 let navštěvující mateřskou či základní školu, nebo víceleté gymnázium. Podmínkou je, že tyto děti žijí ve společné domácnosti, která se nachází v hmotné nouzi v souvislém období minimálně 3 měsíců.

V projektu Obědy I bylo podpořeno celkem 54 škol s 657 dětmi za částku 623.277,90 Kč.
V projektu Obědy II bylo podpořeno celkem 63 škol s 882 dětmi za částku 3.192.619,50 Kč.
Projekt Obědy III ještě nebyl ukončen, dle žádosti by mělo být podpořeno celkem 71 škol s 1945 dětmi za 11.110.480,50 Kč. Konečná data budou známa v září 2018.

Projekt Obědy IV bude do 30.4.2018 odeslán ke schválení na MPSV..