Silničáři začnou letos opravovat vozovku na průtahu Oslavany. Začít by měli v září

Téměř kilometrový úsek silnice II/393 v Oslavanech plánuje zrekonstruovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). Kromě hladkého asfaltového koberce se však Oslavanští dočkají také obnovy vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici a na Vyhlídce nebo rekonstrukce a dobudování chodníků. Na stavbě za více než 74 milionů korun bude SÚS JMK spolupracovat s městem Oslavany a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice (dále jen Svazek). Po dnešním (23. dubna) schválení investičního záměru Radou Jihomoravského kraje začnou silničáři vybírat stavební firmu, která se celé akce zhostí. S prvními pracemi by se mělo začít již letos v září.

„Na asi kilometru silnice II/393 v Oslavanech rozebereme stávající konstrukci vozovky a upravíme obrubníky včetně drobných zásahů do vedení trasy s cílem sjednotit šířkového uspořádání. Kromě toho zbudujeme také čtyři opěrné zdi a nové zálivy pro autobusové zastávky. Součástí je též kompletní rekonstrukce odvodnění komunikace. Město a Svazek se postarají o obnovu vodovodu, kanalizace i rekonstrukce a dobudování chodníků,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Jak dodal, že součástí stavby jsou také přeložky stávajících inženýrských sítí a zřízení zálivů pro podélné parkování.

Na stavbě za přibližně 74 milionů korun se bude kraj podílet necelými 57 miliony, přičemž dalších 8,5 milionu připadá na město a téměř 9 milionů na Svazek. „Financovat budeme akci z krajského rozpočtu. Počítáme, že v letošním roce se prostaví přibližně 10 milionů korun,“ přiblížil Hanák. Dělníci by měli na průtahu začít pracovat již letos v září, dokončení stavby se předpokládá v listopadu příštího roku.

Více než 300 milionů korun na opravy silnic ze Státního fondu dopravní infrastruktury chce kraj použít zejména na rekonstrukce mostů

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) letos rozdělí mezi kraje (včetně Prahy) celkem 4 miliardy korun na opravy silnic. Na jižní Moravu by tak mělo putovat více než 300 milionů. Peníze chce kraj využít zejména na zlepšení stavu mostů. Z celkem dvaatřiceti akcí, které Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vytipovala pro financování ze SFDI, se mostů týká sedmadvacet. Seznam doporučených staveb a rekonstrukcí dnes (23. dubna) na svém zasedání schválili krajští radní.

„Některé z akcí v seznamu byly rozestavěny již v roce 2017, u jiných je předpoklad výstavby i v letech 2018 a 2019. Z finančního příspěvku SFDI bychom hradili náklady staveb v letošním roce,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Jednoznačnou prioritou jsou přitom podle něj letos mosty. „Dokládá to i rozložení staveb, které bychom chtěli v letošním roce s podporou SFDI realizovat. Na jižní Moravě máme z celkového počtu 1 144 mostů na silnicích II. a III. tříd 29 v havarijním stavu. Usilovně pracujeme na tom, aby tu v dohledné době nebyl žádný,“ vysvětlil Hanák.

Radou Jihomoravského kraje schválený zásobník akcí ucházejících se o příspěvek SFDI bude definitivní až po schválení v orgánech SFDI. Proběhne-li schvalovací proces v pořádku, měly by se zahájit například rekonstrukce mostů v Hodoníně, u Veverské Bítýšky, v Boskovicích a řadě dalších obcí a měst.

Podle náměstka hejtmana je Jihomoravský kraj za peníze ze SFDI na rekonstrukce silnic vděčný. „Chceme ale dál lobbovat za to, aby se z ad hoc schvalovaného příspěvku stal příspěvek pravidelný. Je pro nás klíčové, aby stát krajům na opravy silnic nižších tříd přispíval. Za důležitý úkol příští vlády proto považuji legislativně zakotvit podíl krajů na výnosech z výběru silniční daně a daně z pohonných hmot. Ty přece řidiči projíždí i na krajských komunikacích. Za adekvátní částku považuji úroveň mezi 4 až 5 miliardami korun za rok pro všechny kraje, což by pro jižní Moravu znamenalo ročně přibližně 350 milionů korun,“ doplnil Hanák. Každoroční čekání na to, zda peníze ze SFDI přijdou či nikoliv, podle něj totiž značně ztěžuje plánování stavebních prací. „Máme konec dubna a teprve můžeme vybírat stavby, které s pomocí SFDI zrealizujeme. Pokud by byl příspěvek pravidelný, mohli jsme už mít vybrané zhotovitele a pracovat,“ dodal Hanák.

Kraje se starají o silnice II. a III. tříd od roku 2001. Jen na jižní Moravě jich je přes 3 800 kilometrů a odehraje se na nich téměř polovina dopravních výkonů. Stát navíc krajům odkázal silnice II. a III. třídy rozbité a s nevypořádanými pozemky. Do roku 2015 přitom kraje zajišťovaly opravy těchto komunikací výhradně z vlastních prostředků. Díky příspěvku krajům ze SFDI putovalo na jižní Moravu v následujících třech letech přes 800 milionů korun. Kraj tak mohl realizovat řadu náročných projektů, na které by těžko hledal peníze ve vlastním rozpočtu.