Příprava projektu Severojižního kolejového diametru pokračuje

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 13. dubna 2018 uskutečnilo první zasedání pracovní skupiny, která má za úkol koordinovat zajištění podkladů potřebných pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) – ty poslouží ke zpracování studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru.

Náměstci hejtmana Martin Maleček a Roman Hanák spolu s primátorem Brna Petrem Vokřálem a jeho náměstkem Petrem Hladíkem a dalšími odborníky jednali o podkladech, které umožní zpracování studie proveditelnosti, respektive zrychlí její přípravu. Stejně tak řešili harmonogram přípravy podkladů pro SŽDC.

Severojižní kolejový diametr je nová železniční trať regionálního charakteru pro osobní přepravu, která by měla výrazně zrychlit dopravu od Kuřimi až po Slavkov u Brna a na území města Brna odlehčit přetížené městské hromadné dopravě.

foto JMKfoto JMKfoto JMK