Krajina v územním plánování 21. století tématem konference na mikulovském zámku

Krajina v územním plánování 21. století je ústřední téma konference na mikulovském zámku, kterou ve čtvrtek 12. dubna 2018 zahájil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Dvoudenní konference pořádaná Asociací pro urbanismus a územní plánování řeší také otázku historické a komponované krajiny v územním plánování nebo problematiku památkové ochrany krajiny. Přednesené příspěvky na konferenci vyjdou jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

foto JMKfoto JMKfoto JMK