Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury"

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" se zabývá aktuálním tématem, tedy snižováním dopadů klimatických změn v území a to prostřednictvím výsadby zeleně. Projekt funguje pod vedením úřadu Dolnorakouské vlády a je financován Evropskou unií prostřednictvím programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Jihomoravský kraj dále spolupracuje s MAS, v jejichž území jsou realizovány praktické semináře na výše zmíněná témata. Tyto semináře budou probíhat ve třech kolech a svým účastníkům nabídnou praktické informace, jakým způsobem zeleň v krajině funguje, jaké jsou vhodné způsoby výsadby a co taková výsadba obnáší a v neposlední řadě poukáží na možnosti čerpání finančních prostředků ať už z evropských, národních či krajských zdrojů. Rozpočet projektu je € 1 002 493.5, příspěvek EFRR činí € 741 256.64, což je 74 %. Začátek realizace projektu proběhl 1. 10. 2017, předpokládaný termín ukončení je 31. 3. 2020.

 

V dubnu roku 2018 bylo zahájeno první kolo seminářů. Na výkladu se podílí jak odborníci z akademické sféry (prof. Dr. Ing. Boris Krška, Mgr. Pavel Rotter, Ph.D.), tak odborníci z praxe (Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Michal Pochop). 

 

Společnou část prezentace (informace o projektu, možnosti financování, pasporty) naleznete zde (zip; 1,5 MB). 

 

Dílčí části pro jednotlivé MAS pak zde:

 

MAS Bobrava teoretická část zde (pdf; 8,7 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS Boskovicko teoretická část zde (pdf; 7,5 MB), praktická část zde (pdf; 8,4 MB)

MAS Brána Brněnska teoretická část zde (pdf; 8,4 MB), praktická část zde (pdf; 10,4 MB)

MAS Brána Vysočiny teoretická část zde (pdf; 8,3 MB), praktická část zde (pdf; 9,2 MB)

MAS Dolní Morava teoretická část zde (pdf; 7,7 MB), praktická část zde (pdf; 11,5 MB)

MAS Hrušovansko teoretická část zde (pdf; 8,4 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS Hustopečsko teoretická část zde (pdf; 7,8 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS Kyjovské Slovácko teoretická část zde (pdf; 8,2 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS LVA teoretická část zde (pdf; 7,7 MB), praktická část zde (pdf; 8,1 MB)

MAS Mikulovsko teoretická část zde (pdf; 7,8 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS Moravský kras teoretická část zde (pdf; 6,3 MB), praktická část zde (pdf; 8,1 MB)

MAS Partnerství venkova teoretická část zde (pdf; 6,5 MB), praktická část zde (pdf; 8,1 MB)

MAS Podbrněnsko teoretická část zde (pdf; 7,6 MB), praktická část zde (pdf; 8,8 MB)

MAS Slavkovské bojiště teoretická část zde (pdf; 8,2 MB), praktická část zde (pdf; 9,8 MB)

MAS Strážnicko teoretická část zde (pdf; 8,1 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS Vyškovsko teoretická část zde (pdf; 7,6 MB), praktická část zde (pdf; 8,8 MB)

MAS Znojemské vinařství teoretická část zde (pdf; 8,1 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovsko teoretická část zde (pdf; 7,6 MB), praktická část zde (pdf; 10,0 MB)

 

V listopadu 2018 pokračuje projekt "Klimatická zeleň" 2. kolem seminářů, které jsou tentokrát zaměřeny především na praktické informace k výsadbě. Na obsahové stránce seminářů se podílejí jak experti z oblasti projekční tvorby (Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Jana Janíková), tak specialisté především z oblasti samotné výsadby a údržby zeleně (prof. Dr. Ing. Boris Krška, Bc. Dominik Grohmann). Hlavními body seminářů jsou:

 • projekční tvorba při výsadbě, 
 • vhodné druhy zeleně v daných klimatických podmínkách, 
 • výběr vhodné lokality pro výsadbu,
 • vhodné typy sadebního materiálu pro danou lokalitu,
 • příklady dobré praxe a mnoho dalších tipů a rad.

Prezentace ze 2. kola seminářů naleznete zde (zip; 13,4 MB), standarty pro výsadbu dřevin zde (7z; 11,4 MB).

 

V únoru a březnu 2019 bylo realizováno poslední 3. kolo seminářů v rámci projektu "Klimatická zeleň". V odborné části přednášek se účastníci mohli dozvědět cenné informace o následné péči o zeleň. Hlavními body byly:

 • následná péče o bylinné a křovinné patro, 
 • kotvení a ochrana stromků, 
 • hnojení, mulčování a zálivka,
 • podpora biodiverzity a péče o doprovodné dřeviny,
 • ochrana před škůdci a chorobami,
 • ochrana kmene stromků,
 • řezy keřů, okrasných a ovocných stromků.  

Prezentace ze 3. kola seminářů naleznete zde: část JMK - Podpora opatření proti suchu (pdf; 2,8 MB), část odborná - Následná péče o zeleň (pdf; 12,3 MB).

 

Ve čtvrtek 17.10.2019 a pátek 18.10.2019 se uskutečnila Odborná exkurze do oblasti Strážnicka a Horňácka, která byla určena především zástupcům obcí Jihomoravského kraje. V průběhu exkurze bylo navštíveno několik stanovišť na Strážnicku a Horňácku, které jsou příklady dobré praxe jak z oblasti boje se suchem (výsadby, případně vodohospodářské prvky), tak z oblasti kultury a zapojení společnosti do obecních aktivit. Navštívili jsme například výsadby ve Strážnici, Tvarožné Lhotě, Sudoměřicích, Nové Lhotě, či vodní nádrž v obci Kuželov. Velmi důležitým prvkem těchto exkurzí bylo sdílení zkušeností a know-how, které jsou potřebné k uskutečnění těchto aktivit.

V průběhu čtvrtečního večera pak byli zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Krajského sdružení národní sítě místních akčních skupin prezentovány výsledky předchozích aktivit projektu Klimatická zeleň. Prezentaci KrÚ JMK naleznete zde (pdf; 1,1 MB), prezentaci KS NS MAS zde (pdf; 1 MB).

 

V rámci aktivit Jihomoravského kraje ve spolupráci s experty, kteří figurovali ve výše zmíněných seminářích, vznikla také příručka pro starosty Sázíme a pečujeme o zeleň v obcích, která se věnuje výsadbě zeleně jak v intravilánu, tak v extravilánu obcí, a která je jakýmsi letmým návodem, jak při realizaci výsadeb a jejich následné péči postupovat. Příručku si můžete stáhnout zde (pdf; 8,9 MB). 

 

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 199, kterým Vláda ČR přijala krizové opatření spočívající mimo jiné v zákazu pořádání akcí a jiných shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření na území celé České republiky, byl Jihomoravský kraj nucen požádat o prodloužení projektu. Žádost byla schválena s konečnou platností Řídícím orgánem a to do 31.10.2020.