Hejtman předal milionový dar pro krajanskou školu ve Vídni

Dar ve výši jednoho milionu korun předal ve středu 11. dubna 2018 hejtman Bohumil Šimek starostovi Školského spolku Komenský ve Vídni Karlu Hanzlovi. Poskytnutí daru schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 1. března 2018.

„Jihomoravský kraj spolupracuje se Školským spolkem Komenský už deset let, dnešní dar navazuje na obdobný z roku 2015. Jsme rádi, že se takto můžeme podílet na vzdělávání mladé generace Čechů a Moravanů, kteří u našich sousedů po desetiletí žijí,“ konstatoval při podpisu darovací smlouvy hejtman Šimek.

Účelem Školského spolku Komenský ve Vídni je zřizování, udržování a podpora mateřských, základních, středních, odborných a jazykových škol v Rakousku, které nabízejí vyučování v českém, slovenském a německém jazyce. V současné době navštěvuje v rámci Komenského školy ve Vídni mateřskou školu 113 dětí v 6 třídách, 183 žáků navštěvuje školu základní, na druhém stupni základní školy studuje 157 žáků a reálné gymnázium navštěvuje 76 studentů rozčleněných do čtyř tříd.

Školský spolek Komenský ve Vídni vznikl již roku 1872. Jeho založení bylo reakcí na zvětšující se počet českých obyvatel ve Vídni. Od počátku byla jeho účelem podpora vzdělávání dětí české menšiny. Největší počet žáků navštěvoval školy zřizované Školským spolkem Komenský ve Vídni v letech 1918 - 1945. Po roce 1945, kdy došlo k masovému návratu Čechů z Vídně zpět do Československa, počet žáků klesal. V době před rokem 1989 bojovala škola s existenčními problémy, nejnižší stav činil 120 žáků. K obratu v tomto trendu došlo po roce 1989. 

foto JMKfoto JMK