Informace č.j.: JMK 162710/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                                Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 162710/2007                          S-JMK 162710/2007 OKP                               Krásná/541651233                        14. 1. 2008
 
 
„Založení akciové společnosti ‚Thermal Pasohlávky a.s.‘ “ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 11. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Založení akciové společnosti ‚Thermal Pasohlávky a.s.“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je mj. uvedeno:
JMK založil Akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme předat kopie dokladu o splacení akcií za rok 2006 a 2007 (viz níže připojený text)“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo
spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 166290/2007
ze dne 19. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 35,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 31. 12. 2007.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, resp. Vámi výslovně požadované doklady o splacení akcií za rok 2006 a 2007, týkající se společnosti Thermal Pasohlávky a.s., a to:
 
-         Výpis“ z účtu Jihomoravského kraje ze dne 18. 12. 2006 (pořadové č. 108),
-         „Poukaz výdajový č. 06106233“,
-          „Výpis“ účtu Jihomoravského kraje ze dne 18. 12. 2006 (pořadové č. 248),
-         „Poukaz výdajový č. 06106234“,
-          „Výpis“ z účtu Jihomoravského kraje ze dne 5. 3. 2007 (pořadové č. 46),
-         „Poukaz výdajový č. 07100810“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                                        vedoucí oddělení stížností,
                                                                                            petic a vnitřní kontroly
 
 
 
Přílohy: dle textu (6x A4 jednostranný)
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz