Dvěma miliony kraj podpoří provoz venkovských prodejen

Podpořit provoz venkovských prodejen v obcích na jižní Moravě si klade za cíl nový dotační program Jihomoravského kraje - rada na svém jednání v pondělí 9. dubna 2018 doporučila zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků z krajského rozpočtu pro letošní rok.

„Jedná se o jeden z řady krajských dotačních programů určených pro obce, tento konkrétní je v letošním roce vypsaný poprvé. Našim cílem je zachovat základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržet kvalitu života venkovských obyvatel. Reagujeme tímto mimo jiné na podněty starostů malých obcí, které získávám při svých pracovních návštěvách v regionu. Chceme zajistit další fungování venkovských prodejen potravin v místech, kde jediný obchod bez podpory obce není schopen pokračovat v provozu,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek. Jak následně dodal, pro letošek jsou na dotační program s celým názvem Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2018 vyčleněny z rozpočtu kraje 2 miliony korun.

Cílovou skupinou nového dotačního programu jsou obce do 750 obyvatel s jedinou prodejnou potravin. Při samotném rozhodování o udělení dotace budou bodově zvýhodňovány ty menší z nich.