Uživatelé Zámečku Střelice navštívili pečovatelskou službu v Brně-Žabovřeskách

V rámci mezioborového setkávání uživatelů sociálních služeb navštívili v pátek 6. dubna 2017 uživatelé Zámečku Střelice pečovatelskou službu v Brně-Žabovřeskách. Zámeček Střelice je příspěvkovou organizací kraje a stará se převážně o lidi s mentálním handicapem. V žádném případě se ovšem nejedná o žádný „ústav“ v negativním slova smyslu. Ve Střelicích podnikají mnoho aktivit od sportovních až po kulturní.

V rámci jedné z kulturních aktivit nastudovali klienti Zámečku divadelní představení pohádky Mrazík. A protože rádi své aktivity prezentují i veřejnosti, domluvil ředitel Leoš Němec uvedení představení seniorům, kteří využívají „Domovinku“ a odlehčovací službu v Brně-Žabovřeskách.

Šlo o setkání nejen mezioborové, ale i setkání mezigenerační, protože v představení účinkují především mladší lidé. Představení mělo velký úspěch, senioři byli nadšeni šikovností a všestranností hostů, kteří byli také velmi spokojeni, protože v seniorech našli pozorné a nadšené diváky. V rámci navázané spolupráce je již dohodnuta návštěva seniorů v Zámečku Střelice.

foto JMKfoto JMK