Návštěva ministryně Dostálové v Jihomoravském kraji

V pátek 6. dubna 2018 dopoledne proběhlo ve Znojmě setkání vedení Jihomoravského kraje se starosty obcí a měst na Znojemsku, na kterém se sešla asi padesátka starostů. Jednání se zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

První část tohoto setkání byla věnována problematice především menších obcí, která je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Starostové akcentovali v diskusi s ministryní Dostálovou zejména problémy budování infrastruktury malých obcí, mj. možnost výstavby sociálního bydlení, startovacích bytů pro mladé rodiny, oprav mateřských škol, kulturních domů a samozřejmě oprav silnic, kanalizací nebo veřejného osvětlení. K dalším tématům patřila dostupnost nebo spíše nedostupnost lékařské péče, tedy nedostatek lékařů.

„Velice děkuji starostkám a starostům za množství podnětů. Prodebatovali jsme konkrétní problémy i palčivé otázky. Není jednoduché kvalitně spravovat obce s napjatými rozpočty. Ráda bych, aby starostové nemuseli pro dotace a pomoc chodit na několik ministerstev, jak je tomu nyní, ale vše našli na jednom mateřském ministerstvu. Jsme tu od toho, abychom pomohli tam, kde se financí nedostává, a zaplnili tak bílá místa,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Na setkání představili členové vedení kraje připravované investice na Znojemsku, projekty regionálního rozvoje a dotační programy (např. podporu cykloturistiky, boj proti suchu, podporu začínajících podnikatelů a program rozvoje venkova). Velkým tématem byla také doprava v kraji, a to nejen veřejná hromadná doprava, ale i opravy silnic II. a III. tříd. V rámci programu byla prezentována oblast sociálních služeb a její financování, územní plánování a aktuální situace týkající se strategického dokumentu Zásady územního rozvoje.

„Největším problémem, se kterým se kraj neustále potýká, je nedostatek financí. Naší prioritou je tedy iniciativa směrem k vládě na zvýšení procenta z rozpočtového určení daní, systémové řešení dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury do oprav krajských silnic a jednotné financování sociálních služeb, a to ve všech krajích. Co se týká krajských dotačních programů pro obce, Jihomoravský kraj kromě programu rozvoje venkova, kde je alokováno téměř 60 milionů korun, připravuje ke schválení také dotační program na podporu provozu venkovských prodejen, kde pro letošní rok máme připraveny 2 miliony korun,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Na dopolední setkání navázalo odpolední pracovní jednání vedení kraje s ministryní Klárou Dostálovou, kde byla znovu detailně rozebrána témata, který zazněla při dopoledním setkání se zástupci obcí.

Další část jednání byla věnována plánům a záměrům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, mimo jiné například koordinace a financování místních akčních skupin z úrovně kraje nebo záměr zabývat se také problematikou hrazení výkonu státní správy při odstraňování černých staveb v obcích. Ministryně Dostálová zmínila potřebu mapování potenciálu regionu, možností obcí, měst a krajů, a to zejména v kontextu připravovaného Státního investičního fondu, ze kterého bude v budoucnu možné hradit případné investice. „Požadavky obcí a měst jižní Moravy vnímáme a kraj se snaží být jejich zprostředkovatelem směrem ke státu. Vnímám velmi pozitivně iniciativu paní ministryně Dostálové, která při dnešní návštěvě jižní Moravy vyslechla dotazy a podněty našich starostů, a jsem rád, že jejím záměrem je, aby právě ministerstvo pro místní rozvoj bylo tím důležitým partnerem pro komunikaci potřeb obcí, měst i krajů,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

foto JMK