Účastníci kulatého stolu diskutovali o problematice technického vzdělávání mládeže

Technické vzdělávání mládeže, jak zvýšit atraktivitu technických středních škol, počet uchazečů a jejich motivaci – to byly ústřední body kulatého stolu, který se uskutečnil ve středu 4. dubna 2018 v prostorách krajského úřadu v Brně.

O těchto a dalších tématech diskutovali představitelé Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupci firem a investorů působících v kraji a ředitelé základních a středních škol z jižní Moravy. Akci společně zorganizovaly Jihomoravský kraj a Sdružení pro zahraniční investice AFI s podporou Magistrátu města Brna a agentury CzechInvest.

Jak v úvodu debaty konstatoval hejtman Bohumil Šimek, podpora technického vzdělávání má ze strany kraje značnou prioritu. „Na druhou stranu se nám zatím nepodařilo plně přesvědčit mladou generaci, aby se technickému vzdělávání věnovala. Hodně totiž záleží na výchově v samotné rodině – většina rodičů možná žije představou, že když dítě vystuduje na gymnáziu, tak je všeobecně vzděláno a má před sebou skvělou budoucnost,“ řekl hejtman Šimek. Jak následně uvedl, na zvýšení atraktivity technického vzdělávání a jeho popularizaci používá kraj řadu nástrojů. Zastupitelstvo na dubnovém zasedání bude například projednávat nákup speciálně upraveného kamionu s digitální laboratoří – mobilního FabLabu. Zkušení odborníci budou s kamionem navštěvovat hlavně základní a střední školy a propagovat zde technické školství.

Podle náměstkyně hejtmana Taťány Malé, která se kulatého stolu zúčastnila spolu s radní pro oblast školství Janou Pejchalovou, se nepříznivá situace v technickém školství odráží na nedostatku pracovních sil v uvedené oblasti. „Jihomoravský kraj zřizuje většinu středních škol v kraji a snažíme se dělat maximum pro to, abychom přitáhli děti a mládež k technickým oborům. Ať už jde o poskytování prospěchových stipendií v určitých oborech, přehlídky a prezentace našich středních škol nebo jejich účast na strojírenském veletrhu,“ uvedla náměstkyně Malá, která souhlasí s názorem, že problém větší popularity a rozvoje technického školství zůstává v současné rodině. Jako příklad pozitivní motivace už těch nejmenších dětí vidí v technické výuce v mateřských školkách, ke které již existuje patřičná metodika.

foto JMKfoto JMKfoto JMK