Hejtman vysadil první ze sta lip v Masarykových Čejkovicích

Akcí „100 lip – 100 oslav“ si Jihomoravský kraj symbolicky připomene sté výročí vzniku Československa. Na stovce vybraných míst v kraji bude vysázeno 100 lip srdčitých. První z nich vysadil hejtman Bohumil Šimek 3. dubna 2018 v Čejkovicích v parku před místní základní školou společně se starostou Pavlem Novotným, místními skauty, dětmi i seniory.

Kraj se s tímto záměrem obrátil prostřednictvím svých zastupitelů na jednotlivé obce a města na svém území. „Oslovil jsem kolegy zastupitele, rektory brněnských vysokých škol a představitele významných institucí, aby vybrali místo v našem kraji, kde by společně s občany, školami, spolky a organizátory akcí zasadili postupně během celého roku 100 lip srdčitých nejen jako symboly demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. První lípu jsme vysadili s dětmi, skauty a seniory v Čejkovicích, kde prezident Masaryk prožil svá školní léta. Poslední dvě lípy bychom rádi zasadili v Mikulčicích a také ve slovenských Kopčanech, odkud přišli předkové prvního prezidenta na Moravu,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Na nákup lip byly vyčleněny finance z krajského rozpočtu, studenti Mendelovy univerzity, která je odborným garantem celé akce, vytvořili manuál výsadby, následné péče a „rodné listy“ lip. Pamětní cedule k jednotlivým stromům vyrobili žáci Střední školy stavebních řemesel v Brně-Bosonohách.

Projekt mapují webové stránky, které najdete na této adrese: www.100lip.cz  .

 Do akce se zapojují také současní zastupitelé kraje. Každý vybere pro jednu lípu místo ve svém působišti či rodišti, kde společně s občany, aktivními spolky, školami a pamětníky lípu vysadí a uspořádá jednu ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského kraje. V termínech duben - červen a září - říjen zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova univerzita v Brně, která poskytne poradenský servis.


Seznam dubnových výsadeb najdete ZDE (xlsx, 11 kB)

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK