Nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje

Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku regionu za loňský rok se v kategorii velké stavby počtem 3460 hlasů stala fara ve Vranově nad Dyjí (vlastník Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí), na druhém místě v této kategorii skončil kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích (vlastník Římskokatolická farnost Pozořice).

Z necírkevních staveb se první umístila expozice pivovarnictví ve Znojmě a na druhém místě měšťanský dům v ulici Alfonse Muchy č. p. 300 v Mikulově. Z drobných staveb získala nejvíce hlasů boží muka v Horních Kounicích (vlastník obec Horní Kounice) a z děl výtvarného umění varhany v loretánské kapli při minoritském klášteře sv. Janů v Brně (vlastník Konvent minoritů v Brně).

Soutěž se konala po jedenácté. Do soutěže bylo od 12. března do 1. dubna 2018 formou SMS zasláno celkem 6408 hlasů. Po schválení výsledků Radou Jihomoravského kraje proběhne v květnu slavnostní vyhlášení soutěže spolu s předáním ocenění vítězům.

Podrobné výsledky jsou ZDE (xlsx, 13 kB).


Památky soutěžily o ceny ve třech kategoriích:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, kaple, hospodářské dvory, soubory památek)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).

Oceněné památky s největším počtem hlasů získají:
Kategorie velké stavby:
1. místo: 100 tisíc korun
2. místo: 50 tisíc korun
pro památky ve vlastnictví církevních právnických osob, stejné částky obdrží i kulturní památky – velké stavby jiných vlastníků na 1. a 2. místě
Kategorii díla výtvarného umění:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 20 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 300)
Kategorie drobné stavby:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 10 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 100)