Masarykova univerzita a Jihomoravský kraj podpoří studentské praxe

Vzájemnou spolupráci zaštítěnou nově podepsaným memorandem dnes zahájili na Krajském úřadu představitelé Masarykovy univerzity a Jihomoravského kraje. Obě instituce budou společně rozvíjet možnosti stáží a praxí pro studenty, podpoří transfer technologií a budou spolupracovat při popularizaci vědy.

Podpora stáží se bude týkat zejména studentů lékařských i nelékářských oborů, kteří by nově mohli získávat zkušenosti v krajských zdravotnických zařízeních. Spolupráce na praxích se rozvine také u oborů zaměřených na učitelství, sociální práci nebo veřejnou správu. Univerzita i kraj chtějí vysokoškoláky také více motivovat, aby zpracovávali diplomové a dizertační práce s praktickým využitím pro jižní Moravu.

„Naším společným cílem je vzdělávání odborníků, kteří budou přínosem pro rozvoj Jihomoravského kraje, kde více než polovina absolventů Masarykovy univerzity nachází své první zaměstnání,“ uvedl rektor Mikuláš Bek.

„Jihomoravský kraj spolupracuje s Masarykovou univerzitou již od obnovení krajské samosprávy v roce 2000. K našim společným projektům patří Jihomoravské inovační centrum nebo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Nové memorandum reaguje na aktuální potřeby v oblastech školství, zdravotnictví a inovací v našem regionu. Mimo jiné se nabízí hledání a zpracování společných témat bakalářských, magisterských a doktorských prací s praktickým využitím pro rozvoj jižní Moravy, jako je například boj proti následkům sucha nebo odborná zaměření v oblasti zdravotnictví,“ říká hejtman Bohumil Šimek.

Mezi dalšími tématy memoranda jsou také praxe studentů univerzity na krajském úřadě se zaměřením zejména na sociální práci, zdravotnictví, projektové řízení či ekonomiku. Spolupráce se zaměří i na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí zejména ve vztahu ke školám. Tématy dalších odborníků je kyberkriminalita, trestná činnost dětí nebo drogy.

foto JMKfoto JMKfoto JMK