Evropským stromem roku byl vyhlášen portugalský korkový dub

V podvečer 21. března 2018 se v Evropském parlamentu konalo při příležitosti Dne lesů slavnostní vyhlášení ankety Evropský strom roku 2018. Vítězem soutěže se stal portugalský Švitořící korkový dub z roku 1783, který je největším korkovým dubem na světě, má speciální roli v udržení ekosystému a symbolicky znázorňuje i důležitost vinařského průmyslu v Portugalsku.

Na druhém místě se umístily prastaré jilmy v Cabeza Buey ze Španělska, kterým cenu předal předseda Výboru pro meziregionální vztahy Miroslav Kubásek. Na třetím místě se umístil Dub zvaný „Stařešina Belgorodského lesa“ z Ruské federace. Zástupcům předala cenu prorektorka Mendelovy univerzity v Brně Martina Lichovníková. Za Českou republiku byl nominován Kvasnický ořešák, který skončil na 9. místě. Vyhlášení soutěže pak proběhlo za podpory Jihomoravského kraje a Mendelovy univerzity. Více informací o soutěži najdete zde:  https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Home.aspx .

Slavností vyhlášení zaštiťoval v Evropském parlamentu europoslanec Pavel Poc a akce se zúčastnilo přes 200 lidí. Slavnostním večerem provedla moderátorská dvojice Natalie Pauwels a Ladislav Miko z Evropské komise, za účasti generálního ředitele Komise pro životní prostředí Daniela Calleja Crespo a bývalého eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika. Součástí večera byl také stánek s informačními materiály o Jihomoravském kraji a jako dary byla předávána vína poskytnutá Mendelovou univerzitou v Brně.

Evropský strom roku je soutěž organizovaná již od roku 2011, na jehož organizaci se podílí Nadace partnerství – největší česká environmentální nadace. Každý rok organizátoři soutěže hledají stromy s nejsilnějším příběhem, které nejprve absolvují národní kolo, a poté ten nejlepší strom postupuje do evropské soutěže. V letošním roce se v soutěži sešlo 13 kandidátů, z nichž několik se soutěže účastnilo vůbec poprvé.
Delegace z Jihomoravského kraje navštívila kromě vyhlášení soutěže Evropský strom roku také plenární zasedání Výboru regionů. Zastoupení Jihomoravského kraje při EU připravilo program schůzek. Vedoucí odboru životního prostředí František Havíř se tak potkal např. se zástupcem nizozemského regionu a pracovnicí Asociace veřejných operátorů vodohospodářství kvůli diskuzi problematiky nakládání s vodou, dopadů nedostatku vody a sucha na zemědělství, připravované evropské legislativy týkající se vody a zkušeností z jiných evropských regionů. Dále proběhly i schůzky s pracovníky Evropské komise a Rady nebo Stálého zastoupení ČR při EU, kde se diskuze točila více kolem problémů a možných řešení v oblasti klimatických změn a zemědělství v širším kontextu situace na jižní Moravě vůči EU.
foto JMKfoto JMKfoto JMK