Rada schválila poskytnutí financí na opravu lávky přes Švýcarskou zátoku

Lávka přes Švýcarskou zátoku Vranovské přehrady spojující Štítary a Vranov nad Dyjí mezi oblastí hráze a oblastí tzv. Vranovské pláže bude opravena za přispění Jihomoravského kraje. Krajská rada na svém jednání 26. března 2018 doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městysi Štítary ve výši 5,3 milionu korun na realizaci projektu „Záchrana lávky přes Švýcarskou zátoku - 1. etapa“.

Hrozící havarijní stav mostu se ukázal před čtyřmi lety, kromě dlouhodobého opotřebení je pravděpodobnou významnou příčinou i destruktivní zásah bleskem. Řešení přichází v situaci, kdy Povodí Moravy od podzimu 2016 započalo s dlouhodobě připravovanou rekonstrukcí koruny hráze Vranovské přehrady, která na dvě sezóny až do jara 2019 významně ovlivní provoz návštěvníků mezi hrází na straně vranovské a pláží na straně štítarské. Přímo se tak nabízí využít tohoto období i pro zvládnutí rekonstrukce mostu přes Švýcarskou zátoku. „V současné době je připraven projekt o celkových neinvestičních nákladech cca 17 milionů korun, který předpokládá rozdělení do dvou etap. V první etapě půjde o sanaci trhlin, kotevních bloků a mostních závěrů, ve druhé etapě pak o sanaci betonových segmentů a povrchů, izolaci nosné konstrukce, nové odvodnění, obnovu nátěrů a rekonstrukci osvětlení. Dnes jsme schválili peníze na tuto první etapu ve výši 5,3 milionu korun, celkově je kraj připraven do opravy investovat přibližně 14 milionů korun, zbývající finance dle dohody půjdou z rozpočtů městysů Štítary, Vranov nad Dyji a podílet se budou i podnikatelé s provozovnami na pláži Vranovské přehrady,“ řekl radní Petr Hýbler. Dnešní rada také schválila pro Štítary z dotačního titulu na podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji 2 miliony korun, které budou využity po opravě ke zprovoznění cyklostezky na této lávce. První etapa stavby by měla být zahájena v září letošního roku.

Lávka s rozpětím 252 m, kterou tvoří visutá konstrukce sestavená z prefabrikovaných segmentů tloušťky 0,40 m, je ve špatném technickém stavu a hrozí její uzavření v krátké době. Stavba byla dokončena v roce 1993 a postupně se stala nepostradatelným komunikačním uzlem mezi nejvíce navštěvovanými místy Vranovské přehrady.