Rozhodnutí o nádraží: shodu na poloze u řeky potvrdil i řídicí výbor

Pro modernizaci železničního uzlu Brno jsme zvolili polohu u řeky a na tomto názoru panuje shoda všech rozhodujících institucí. Takový vzkaz vyslali dnes zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a Státního fondu dopravní infrastruktury. Poprvé od doby, kdy brněnský železniční uzel a polohu nádraží projednaly město a kraj, se zástupci těchto institucí dnes poprvé sešli v takzvaném Řídicím výboru železničního uzlu Brno.

Jihomoravský kraj reprezentoval náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák a náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček. Město Brno na dnešním jednání zastupoval primátor Petr Vokřál a náměstek pro investice Richard Mrázek.

„Dnešní usnesení o umístění železničního uzlu Brno i jeho variantě realizace vítáme, je v souladu se stanoviskem Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Znamená to, že v rámci realizace nádraží dojde také k posunu v přípravě projektu Severo-jižního kolejového diametru. K celé jeho trase bude nyní zpracována studie proveditelnosti s tím, že půjde o společnou investici státu, Jihomoravského kraje a města Brna,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro územní plánování Martin Maleček.

„Jsem rád, že řídicí výbor dal jasné stanovisko pro variantu Ac. Je to výrazný posun v cestě za novým nádražím v Brně,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák.

„Jsem rád, že jsme překonali období, kdy dlouhodobá nerozhodnost Brna zapříčinila odkládání celého projektu modernizace nádraží. Na shodě o poloze nádraží u řeky nyní došlo i na úrovni řídicího výboru, který potvrdil stanovisko zastupitelstev města i Jihomoravského kraje. Je důležité, aby na tyto kroky nyní co nejdříve navázala vláda. Společně s hejtmanem také pozveme co nejdříve na další návštěvu ministra dopravy Dana Ťoka, abychom ho podrobně seznámili s tím, jaké kroky nyní děláme jako město a kraj a jak budeme pokračovat v investicích do potřebné infrastruktury. Důležitá je i nedávno zahájená realizace projektu Tramvaj Plotní, která zaručí lepší dopravní obslužnost budoucího nádraží,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Řídicí výbor železničního uzlu Brno byl ustanoven rozhodnutím vlády v roce 2015. Stanovisko tohoto výboru nyní dostane na stůl centrální komisi ministerstva dopravy, která by tuto investici měla potvrdit. Poslední potvrzení bude poté rozhodnutí vlády.

Usnesení schválené řídicím výborem:

1.Vzhledem ke snaze o minimalizaci časových a věcných rizik územní přípravy a snaze minimalizovat omezení pro cestující v době výstavby se doporučuje k realizaci varianta Ac, a to za podmínky, že přijetím varianty Ac nevzniká automatický závazek státu k výlučnému financování akce SJKD ze zdrojů SFDI v případě její realizace.

2.SŽDC na jednání Centrální komise Ministerstva dopravy připraví prezentaci technologické a kapacitní spolehlivosti jednotlivých variant.
foto JMK