Kraj bude podporovat leteckou linku Brno-Mnichov v režimu závazku veřejné služby

Jihomoravský kraj má zájem na dlouhodobém rozvoji leteckých linek z letiště Brno–Tuřany, a to v prvé řadě na zachování a rozvoji leteckého spojení Brno – Mnichov a dále na rozšíření pravidelných leteckých spojů do dalších atraktivních destinací.

„Provozování pravidelné letecké linky Brno - Mnichov chceme zajistit u leteckého dopravce vybraného v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že v současné době provoz letecké linky Brno - Mnichov nelze realizovat za běžných tržních podmínek, muselo otevřenému nadlimitnímu řízení na výběr dopravce předcházet uložení závazku veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě z letiště Brno-Tuřany na letecké lince do Mnichova. Uložit závazek veřejné služby můžeme na základě schválení závazku veřejné služby Evropskou komisí,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Jihomoravský kraj podnikl všechny příslušné potřebné kroky a krajská rada na svém jednání 26. března 2018 schválila rozhodnutí o výběru dodavatele k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku, a to dodavatele BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED a přijetí návrhu na uzavření smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a vybraným dodavatelem BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED. Letecká linka bude na základě tohoto uloženého závazku provozována do roku 2022.

Už loni v listopadu krajské zastupitelstvo schválilo závazek spolufinancování provozování letecké linky mezi Letištěm Brno–Tuřany a Letištěm Franze Josefa Strauße Mnichov v případě schválení závazků veřejné služby uložených na základě článků 16 a 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství do maximální výše 1 468 480 eur ročně po dobu čtyř let s předpokládaným obdobím finančního plnění od roku 2018.

foto JMKfoto JMK