Dopravní omezení na Velkém městském okruhu

V sobotu 24. března 2018 byly zahájeny stavební práce v Hladíkově ulici v Brně-Černovicích, kam se stavbaři v letošním roce na měsíc vrací, aby pokračovali na opravě silnice I/42, která je součástí Velkého městského okruhu. V loňském roce byla zrealizována pouze část oprav z důvodu rekonstrukce tramvajové trati v ulici Křenová. Práce jsou prováděny po etapách tak, aby byla zachována maximální průjezdnost lokality.

Částečná uzavírka silnice I/42 Brno – Velký městský okruh, se bude konat v termínu od 24. března 2018 od 6:00 hodin do 24. dubna 2018 do 20:00 hodin, z důvodu provádění opravy krytu vozovky v rámci akce „I/42 Brno, ul. Hladíkova – oprava krytu vozovky“. V termínu od 24. března 2018 do 30. března 2018 bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra. Následně od 31. března 2018 do 13. dubna 2018 budou uzavřeny oba pravé (krajní jízdní pruhy). V sobotu a neděli od 14. dubna 2018 do 15. dubna 2018 budou uzavřeny oba pravé (krajní jízdní pruhy) včetně křižovatky s ulicí Masná. Ulice Masná od ulice Hladíkova bude úplně uzavřena. Od 16. dubna 2018 do 20. dubna 2018 budou uzavřeny oba levé (vnitřní jízdní pruhy) včetně levého odbočovacího pruhu do ulice Masná. V sobotu a neděli od 21. dubna 2018 do 22. dubna 2018 budou uzavřeny oba levé (vnitřní jízdní pruhy) včetně levého odbočovacího pruhu, a včetně křižovatky s ulicí Masná. Levé odbočení do ulice Masná bude z ulice Hladíkova uzavřeno. Výjezd z ulice Masná do ulice Hladíkova bude možný pouze na pravé odbočení. V termínu od 23. dubna 2018 do 24. dubna 2018 bude provedeno vodorovné značení a postupně budou uzavírány jednotlivé jízdní pruhy včetně křižovatky s ulicí Masnou.