Prostírky pod vázičku pro děti z MŠ Lentilka

Pracovnice Krajského úřadu Jihomoravského kraje uháčkovaly 25 prostírek do firemní mateřské školy Lentilka. Podložky pod vázičky budou sloužit k rozpoznávání geometrických tvarů a barev.
Prostírky, které 9 zaměstnankyň uháčkovalo ve volném čase v rámci tvůrčích dílen, pomáhaly i jinde. Uháčkované podložky mohli ostatní kolegové takzvaně adoptovat na Velikonočním jarmarku, který se konal na krajském úřadě 20. března 2018. Dobrovolný příspěvek za adopci byl věnován do sbírky z charitativního stánku krajského úřadu, jejíž výtěžek zamířil na podporu sdružení Na počátku, o. p. s. Sdružení pomáhá matkám a dětem v nouzi, pro které zprostředkovává zázemí.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK