Hejtman jednal se slovenským velvyslancem o společných regionálních projektech

O společných česko – slovenských regionálních projektech nebo o letošních oslavách 100 let od vzniku Československa jednal ve středu 21. března 2018 v Brně hejtman Bohumil Šimek s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Slovenské republiky Petrem Weissem.

Jihomoravský kraj v současnosti úzce spolupracuje s trojicí slovenských regionů – Trenčínským, Bratislavským a Trnavským samosprávným krajem. Společně s Trenčínským krajem pracuje například na projektu nových silnic, po kterých jezdí turisté ke Kuželovskému mlýnu na české straně hranice a k Žurkovu mlýnu na slovenské straně hranice. Trenčínský a Jihomoravský kraj je hodlají opravit s pomocí peněz z programu INTERREG VA Slovenská republika – Česká republika. Celkové náklady projektu, který nese název „Zlepšení dopravní dostupnosti Myjavska a Horňácka“, se odhadují na 1,2 milionu eur.

Stěžejním společným projektem je také lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku mezi Mikulčicemi a slovenskými Kopčany v celkové hodnotě 3,8 milionu eur. Lávka přes hraniční řeku Moravu by měla umožnit propojení mezi Mikulčicemi a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní lokality památek slovanského hradiště Velké Moravy spojených s počátky křesťanství.

foto JMKfoto JMKfoto JMK