Setkání členů rady s jihomoravskými poslanci

Po dnešním (19. března 2018) výjezdním zasedání Rady Jihomoravského kraje na Zámku Slavkov-Austerlitz se konalo setkání členů rady s poslanci Parlamentu ČR za Jihomoravský kraj.

Jednání vedl hejtman Bohumil Šimek a mezi hlavní témata patřilo zvýšení podílu rozpočtového určení daní pro kraje, čerpání finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj pro obce, podíl Jihomoravského kraje na získávání finančních prostředků na sociální služby v regionu a prioritní dopravní stavby.

Jednání se zúčastnilo 11 poslanců různých politických stran a účelem tohoto setkání bylo seznámit je s aktuálními problémy regionu, které by pak mohly být jednotně akcentovány při jednáních poslanecké sněmovny.  Další obdobné setkání se uskuteční v červnu letošního roku.
foto JMKfoto JMK