Kraj inicioval vznik pracovní skupiny ke zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru

Dnes (16. března 2018) se v brněnském sídle krajského úřadu uskutečnilo jednání zástupců Jihomoravského kraje a statutárního města Brna k přípravě podkladů pro zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru.

Už v minulých týdnech našli shodu na řešení polohy nového nádraží jak krajští, tak brněnští zastupitelé. Má být umístěno u řeky ve variantě, která umožňuje snadné napojení severojižního kolejového diametru. Jeho vybudování podpořil při svém nedávném jednání se zástupci Jihomoravského kraje ministr dopravy Dan Ťok. Se studií proveditelnosti severojižního kolejového diametru (SJKD) počítá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jejíž zástupci formulovali, jaké podklady potřebují k jejímu zpracování.

A právě k přípravě těchto podkladů pro zpracování studie proveditelnosti SJKD vzniká společná pracovní skupina Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Základním, již existujícím podkladem, je krajská studie z roku 2011, která prověřila trasu diametru, možnosti provozu a základní ekonomické hodnocení. V jedné části této plánované trasy je i jiná varianta řešení, která bude v nejbližší době prověřena z úrovně města Brna.

„Dnes jsme iniciovali první pracovní setkání, abychom co nejvíce urychlili kroky směřující ke zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru. Je potřeba specifikovat, co by mělo zadání studie obsahovat, a hlavně si přesně definovat trasu, kudy by tato, svým charakterem regionální, železnice mohla vést. Pochopitelně s tím musí jít ruku v ruce i prověření územních dopadů. Tyto podklady pak budou předány SŽDC,“ uvedl Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Ten dále dodal, že je třeba zřídit tuto pracovní skupinu oficiálně tak, aby město i kraj jednotlivé kroky při zpracování dokumentů koordinovaly. „Severojižní kolejový diametr je v souvislosti s novou polohou nádraží důležitým tématem. Teď je před námi přípravná fáze, a pokud nechceme ztrácet čas, musíme si umět operativně a rychle předávat veškeré informace,“ dodává k tomu hejtman Bohumil Šimek. „Pokud vláda potvrdí usnesení kraje i Brna, studii proveditelnosti by mohla SŽDC zadat již v druhé půli letošního roku. Její zpracování by přitom podle slov zástupců SŽDC mělo trvat dva roky,“ uzavřel náměstek Maleček.

Severojižní kolejový diametr je nová železniční trať regionálního charakteru pro osobní přepravu, která by měla výrazně zrychlit dopravu od Kuřimi až po Slavkov u Brna a na území města Brna odlehčit přetížené městské hromadné dopravě.

foto JMKfoto JMKfoto JMK