11. 1. 2008 Jednání Rady Asociace krajů ČR

Hejtmani jednali o financování železniční dopravy, přechodu na digitální vysílání i reformě policie

 

 

Dne 11. ledna se v Brně konalo 22. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Toto zasedání se již tradičně uskutečnilo u příležitosti veletrhu Regiontour.

Rada Asociace krajů opětovně jednala s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Hejtmani vyslovili podporu předloženému návrhu reformy Policie ČR, jejíž součástí je i záměr, aby organizační struktura policie kopírovala hranice samosprávných krajů. Diskuse se týkala také novely zákona o krajích připravované Ministerstvem vnitra. Hejtmani se s ministrem shodli, že v první fázi by mělo jít pouze o legislativně-technickou novelu zákona. Složitější body novely zákona o krajích by měly být předmětem další diskuse s kraji.

Financování základní dopravní obslužnosti Rada AKČR projednala s náměstkem generálního ředitele a.s. Českých drah pro osobní dopravu Jiřím Kolářem. Jihomoravský hejtman Stanislav Juránek v této souvislosti konstatoval: „Z pozice Jihomoravského kraje musím odmítnout ultimátum, kterým nás České dráhy tlačí přijmout jimi požadovanou částku na úhradu prokazatelné ztráty. V případě trvající neshody by dle Českých drah byly od 3. března 2008 zrušeny některé regionální spoje v kraji.“  Dodal ovšem, že tuto krizovou situaci budou s náměstkem Kolářem společně řešit a věří v dohodu.

O problémech spojených s přechodem z analogového vysílání na digitální diskutovali hejtmani a primátor hl. města Prahy s předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu i ředitelem TV Nova. „Jedná se o technicky a technologicky složitý proces. S blížícím se termínem přechodu na digitální vysílání chceme být nápomocni, aby tento proces proběhl v maximální možné míře hladce,“ uvedl Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje.

Hejtmani hovořili také o blížící se volbě prezidenta republiky. V této souvislosti vyjádřili podporu Václavu Klausovi. „Prezident Klaus kraje opakovaně a plánovaně navštěvoval, byl s námi v úzkém kontaktu a jeho zájem o kraje je maximální,“ řekl Evžen Tošenovský. „Z tohoto pohledu kandidaturu Václava Klause jednomyslně podporujeme,“ dodal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.