Informace č.j.: JMK 161340/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                             Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 161340/2007                          S-JMK 161340/2007 OKP                            Krásná/541651233                           14. 1. 2008
 
 
„Harmonogram pro R52“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 8. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – harmonogram pro R52
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
V příloze sdělení JMK 151568/2007 ze dne 4.12.2007 povinný subjekt předal
titulní stranu a dva listy harmonogramu přípravy staveb na rychlostní silnici R52
s datováním 16. října 2007.
a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s ŘSD za období
od 1.9.2007, a to včetně korespondence, která dokládá, jak se na JMK dostal předmětný harmonogram.
b) požadujeme předat kopii korespondence ve věci R52 s Mikulovem, včetně veškeré korespondence o řízení ve věci územního rozhodnutí pro R52.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová,
přijatá i odeslaná
.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 166968/2007
ze dne 21. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 41,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 31. 12. 2007.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
k písm. a) Žádosti:
-         e-mailová korespondence mezi KrÚ JMK a ŘSD ze dne 15. – 17. 10. 2007 s názvem „Prosba o poskytnutí informací“, týkající se předání harmonogramu přípravy staveb na rychlostní silnici R52,
-         dopis KrÚ JMK č.j.: JMK 131435/2007 ze dne 8. 10. 2007,
-         dopis ŘSD č.j.: 002132/10330/2007 ze dne 4. 12. 2007,
-         dopis ŘSD č.j.: 002346/10330/2007 ze dne 14. 12. 2007.
 
k písm. b) Žádosti:
-         dopis ŘSD zn. 2718/07-22012 ze dne 28. 2. 2007, včetně přílohy „Přehledná situace staveb 5204, 5205 a 5206“,
-         usnesení KrÚ JMK č.j.: JMK 29107/2007 ze dne 6. 3. 2007.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Martin Mikš
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (11x A4 jednostranná, 1x A4 oboustranná)
 
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz