Silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem bude po více než třech letech opět zprovozněna

Pro místní obyvatele, veřejné dopravce a turistickou veřejnost je dobrou zprávou, že po více než tři a půl roce bude částečně kyvadlovou dopravou obousměrně zprovozněna od 3. dubna 2018 v jednom jízdním pruhu silnice v úseku Dolní Věstonice – Pavlov.

Pro mnohé uživatele to bude znamenat úsporu času a nákladů na dobu pěti měsíců (do 31. srpna 2018), kdy budou zahájeny dokončovací práce na zajištění stabilizací svahů, které byly způsobeny sesuvy půdy v září roku 2014. „Částečné zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích je možné uskutečnit díky revizi stávajících poznatků a získání nových údajů o geologické stavbě a stabilitě území. Jihomoravský kraj si nechal vypracovat doplňkový geotechnický průzkum a tyto nově získané údaje tak bylo možné použít jako relevantní podklad pro vydání rozhodnutí,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Přechodných úprav provozu budou moci využívat řidiči osobních vozidel a veřejná autobusová doprava.

„Snažíme se intenzivně přispět k úplnému zprovoznění dosud uzavřené silnice. Jihomoravskému kraji se podařilo zaregistrovat tento projekt u Ministerstva životního prostředí a získat tak cca 10 milionů korun z Fondu životního prostředí na částečné kofinancování sanace svahů mezi obcemi Pavlov a Dolní Věstonice. Zbývající část peněz půjde z krajského rozpočtu. Nyní probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. S vybraným zhotovitelem stavby bude kraj jednat o podmínkách, za kterých bude moci tato kyvadlová doprava fungovat i po dobu realizace stavby,“ sdělil Petr Hýbler, člen Rady Jihomoravského kraje.

S úplným otevřením silnice se počítá ke konci roku 2018, kdy budou dokončeny veškeré stabilizační práce v dané lokalitě, které bude zabezpečovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

„Znovuotevření silnice je důkazem dobré spolupráce a úsilí Jihomoravského kraje a naší obce. Jsem ráda, že po více než třech letech bude tato silnice opět sloužit k osobní i veřejné dopravě,“ řekla starostka obce Dolní Věstonice Jaroslava Rajchlová.

Silnice III. třídy z Dolních Věstonic do Pavlova je kvůli sesuvům půdy neprůjezdná už více než tři roky. Protože v minulosti Dolní Věstonice opakovaně neuspěly u Ministerstva životního prostředí ČR se žádostí o dotaci na opravu vozovky a stabilizaci svahů z programu na likvidaci škod po živelních pohromách roku 2014, rozhodl se do řešení situace aktivně zapojit Jihomoravský kraj. Na svém únorovém jednání proto krajští radní schválili podpis smlouvy o převodu investorství s obcí Dolní Věstonice a zelenou dali také vypsání zakázky na projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

Od srpna 2017 Jihomoravský kraj převzal iniciativu a uskutečnil kroky potřebné k co nejrychlejšímu obnovení provozu na této silnici. Na podzim loňského roku krajské zastupitelstvo schválilo dotaci obci Dolní Věstonice ve výši 0,9 milionu korun na úhradu investic spojených s přeložkou zařízení distribuční sítě, dále schválilo dotaci této obci ve výši 12,6 milionu korun na realizaci projektu „Obnova základní funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích“ a poskytnutí zápůjčky obci Dolní Věstonice ve výši 4,9 milionu korun na zprovoznění krajské komunikace. Zároveň kraj předložil samostatně žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.