Výstavba nové základny záchranářů v Hustopečích má zelenou

Důležitý krok pro výstavbu nové základny záchranářů v Hustopečích udělala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 12. března 2018. Schválila záměr reprodukce majetku Nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace „Demolice budovy E a F“.

„Jde o demolici garáží v areálu hustopečské nemocnice v těsné blízkosti stávající vrátnice. Tyto objekty jsou v současné době neupotřebitelné pro provoz nemocnice a brání jejímu dalšímu rozvoji. Na pozemku, kde se nacházejí, je plánována nová výstavba výjezdového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje s parkovištěm v předpokládané hodnotě asi 25 milionů korun,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Demolice by měla být hotova letos v květnu. V návaznosti na to bude požádáno o stavební povolení k provedení stavby, jejíž součástí bude i úprava některých komunikací v areálu nemocnice a vjezdová závora. Zahájení provozu výjezdového stanoviště se předpokládá během dvou let.

„V tuto chvíli se pracuje na projektu, který vychází z koncepce typizované řady nově zbudovaných výjezdových stanovišť. Jde o typový projekt na výjezdovou základnu s jednou výjezdovou skupinou Rychlé lékařské pomoci. Budova však umožní do budoucna případně pojmout i další výjezdovou skupinu Rychlé zdravotnické pomoci. Vedle pracoven, skladů a dalšího zázemí pro zdravotníky budou k dispozici dvě garážová stání pro sanitní vozidla a box pro očistu a dezinfekci jak vozidel, tak i zdravotnických prostředků. Na výjezdovém stanovišti bude umístěno jedno zásahové sanitní vozidlo a jedno záložní sanitní vozidlo,“ řekl radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Vybudováním nového objektu dojde k zabezpečení odpovídajících pracovních podmínek pro výjezdové skupiny, k zajištění rychlého a efektivního poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu a ke zlepšení připravenosti základní složky Integrovaného záchranného systému k řešení mimořádných událostí. Celkové náklady zatím nebyly vyčísleny.

foto JMKfoto JMKfoto JMK